Algemene speciale technische verstrekkingen en puncties - Algemene bepalingen

Artikelnummer
art. 10
Erelonen

Niet van toepassing

Nomenclatuur
01.11.2014

Vanaf 1 november 2014 kan de houder van het artsendiploma (d.i. de arts die noch huisarts, noch specialist, noch huisarts of specialist in opleiding is) de verstrekkingen aangemerkt met het teken " ° " aanrekenen.

Interpretatieregels

Niet van toepassing

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht