Transplantaties

Artikelnummer
art. 14
Erelonen
01.09.2022

De verstrekkingen opgenomen in de tabel “Overeenkomst betreffende de financiering van machineperfusie bij niertransplantatie en aferese bij ABOincompatibele levende-donor niertransplantatie” mogen niet worden geïndexeerd tijdens de looptijd van de overeenkomst. De honoraria worden gecorrigeerd om hun waarde vastgesteld op 1 september 2022 te hernemen.

Nomenclatuur
01.10.2021

Vanaf 1 oktober 2021 worden enkele correcties n.a.v. de inschrijving op een wachtlijst van donororganen doorgevoerd.

Interpretatieregels
19.12.2018
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht