Overheid

 

Federale overheid

MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID
L. Onkelinx
Handelsstraat 76-80 - 1040 Brussel
Tel.: 02 233 51 11 - Fax: 02 230 10 67
E-mail: info@laurette-onkelinx.be
Website: www.laurette-onkelinx.be

MINISTER VAN WERK
J. Milquet
Kunstlaan 7 B - 1210 Brussel-Sint-Joost-ten-Node
Tel.:  02 220 20 11 - Fax: 02 220 20 67
E-mail: milquet@milquet.belgium.be
Website: http://milquet.belgium.be

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Galileelaan 5/01 - 1240 Brussel
Call Center: 02 524 97 97
E-mail: info@health.fgov.be
Informatieambtenaar
Tel.: 02 524 90 90
E-mail: informatie-ambtenaar@health.fgov.be

FOD SOCIALE ZEKERHEID
Directeur-Generaal: A. Gubbels
Directie-generaal Personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 100 - 1000 Brussel
Tel.: 02 507 87 99 - Fax: 02 509 81 85
E-mail: handin@minsoc.fed.be
Website: www.handicap.fgov.be

FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN
Sterrenkundelaan 1 - 1210 Brussel
Tel.: 02 226 62 11 - Fax: 02 219 19 33
E-mail: secr@fmp-fbz.fgov.be
Website: www.fmp-fbz.fgov.be

KENNIS- EN ONDERSTEUNINGSCENTRUM (KOC)
Sterrenkundelaan 30 - 1210 Brussel
Tel.: 02 225 86 61 - Fax: 02 225 84 05
E-mail: koc@vlafo.be
Website: www.koc.be

FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE GEZONDHEIDSZORG (KCE)
Wetstraat 62 - 1040 Brussel
Tel.: 02 287 33 88 of 02 287 33 97 - Fax: 02 287 33 85
E-mail: info@kenniscentrum.fgov.be
Website: www.kce.fgov.be

KIND & GEZIN
Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel 6
Tel.: 02 533 12 11 - Fax: 03 534 13 82
E-mail: info@kindengezin.be
Website: www.kindengezin.be

PARTICIPATIEFONDS
Oude Grote Markt 63 - 1000 Brussel
Tel.: 02 210 87 87 - Fax: 02 210 87 79
E-mail: info@fonds.org
Website: www.fonds.org

RIJKSINSTITUUT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV)
Stuurgroep accreditering, Directie RDQ, Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie
Galileelaan 5/01 - 1240 Brussel
Tel.: 02 524 97 97
E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be
Website: www.riziv.be

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN (RSVZ)
Jan Jacobsplein 6 - 1000 Brussel
Tel.: 02 546 42 11 - Fax: 02 511 21 53
E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be
Website: www.rsvz.be

 

Vlaamse gemeenschap

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH)
Communicatieambtenaar en ombudsman: L. Dewilde
Sterrenkundelaan 30 - 1210 Brussel
Tel.: 02 225 84 63 - Fax: 02 225 84 05
E-mail: informatie@vaph.be
Website: www.vaph.be

VLAAMS AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID (IVA)
Administrateur-Generaal: C. Vander Auwera
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 33 - 1030 Brussel
Tel.: 02 553 35 00 - Fax: 02 553 35 84
E-mail: zorg-en-gezondheid@vlaanderen.be
Website: www.zorg-en-gezondheid.be

Afdeling Toezicht Volksgezondheid
Verantwoordelijke team Infectieziekten: Dr. Geert Top
Verantwoordelijke Team Milieugezondheidszorg: Dr. Dirk Wildemeersch
Koning Albert II-laan 35 bus 33 - 1030 Brussel
Tel: 02 553 36 71 - Fax: 02 553 36 16
E-mail: sara.benoy@wvg.vlaanderen.be
Website: www.zorg-en-gezondheid.be - www.gezondmilieu.be

VLAAMS INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSPROMOTIE EN ZIEKTEPREVENTIE (VIGeZ)
Directeur: A. Peeters G. Schildknechtstraat 9 - 1020 Brussel 2
Tel.: 02 422 49 49 - Fax: 02 422 49 59
E-mail: vigez@vigez.be
Website: www.vigez.be

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
ADMINISTRATIE VAN HET COLLEGE

Sainctelettesquare 17 -1000 Brussel
Tel.: 02 208 02 62 - Fax: 02 548 05 92
E-mail: leidend.ambtenaar@vgc.be
Website: www.vgc.be en www.digitaalbrussel.be

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
J. Vandeurzen
Koolstraat 35, bus 4 - 1000 Brussel
Tel.: 02 552 64 00 - Fax: 02 552 64 01
E-mail: kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be
Website: www.vlaanderen.be

WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID (WIV)
Juliette Wytsmanstraat 14 - 1050 Brussel 5
Tel.: 02 642 51 11 - Fax: 02 642 50 01
Website: www.iph.fgov.be

Om de links actueel te houden, vragen wij u om wijzigingen of slecht werkende links aan ons te melden door hier te klikken. Wij lossen dat dan onmiddellijk op.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook