BVAS legt eisen voor nieuwe conventie op tafel

26.09.2019

BVAS legt eisen voor nieuwe conventie op tafel: teleconsultatie, informaticapremie voor specialisten en lineaire indexering

Voor BVAS zijn de terugbetaling van de teleconsultatie, een informaticapremie voor artsen-specialisten en het behoud van de lineaire indexering van 1,95% speerpunten in de onderhandelingen voor een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen. Een herwaardering van het beschikbaarheidshonorarium voor huisartsen is eveneens prioritair. BVAS pleit ook voor een hoger tarief voor de eerste raadpleging, die vaak complexer is en meer tijd vergt dan een vervolgraadpleging.

De teleconsultatie tegen een tarief van 25 euro voor alle artsen is een voorstel dat budgettair neutraal is omdat de teleconsultatie een aantal standaardconsultaties zal vervangen. Dat leert het voorbeeld van Frankrijk, waar op een jaar tijd 60.000 teleconsultaties werden terugbetaald, zonder meeruitgave. BVAS stelt wel voorwaarden: een arts mag geen teleconsultatie aanrekenen zonder een voorafgaande “fysieke” consultatie met de patiënt. Alleen artsen met een RIZIV-nummer die hun praktijk uitoefenen op Belgisch grondgebied komen in aanmerking.

BVAS vindt het tijd dat ook artsen-specialisten aanspraak kunnen maken op een telematicapremie. Huisartsen, tandartsen en thuisverpleegkundigen genieten al van een tussenkomst in hun kosten voor informatica. BVAS denkt aan een premie van 1.750 euro als vergoeding voor de basiskosten. Rekening houdend met het feit dat 30.750 artsen-specialisten in aanmerking komen, is een budget van 53,81 miljoen euro nodig.

Een herwaardering van het beschikbaarheidshonorarium voor huisartsen is noodzakelijk als het huidige systeem met één huisarts van wacht voor 25.000 inwoners overgaat in een systeem met een huisartsenwachtpost per 400.000 inwoners. Die evolutie zal leiden tot een aanzienlijke daling van het aantal beschikbaarheidshonoraria dat huisartsen aanrekenen. BVAS vraagt dat de besparing van 20 miljoen euro gebruikt wordt om het beschikbaarheidshonorarium te herwaarderen.

Het prioriteitenlijstje van BVAS sluit af met de eis van het behoud van de lineaire indexering met 1,95%, de groeinorm en de structureel gereserveerde bedragen.

Daarnaast steunt BVAS een aantal andere maatregelen. Zo moet het mogelijk zijn om een deel van de index voor de radiologie te gebruiken om bepaalde dossiers zoals bv. de coronaire CT te herwaarderen. De sector van de medische beeldvorming zou dan met 1,35% geïndexeerd worden. Het resterende 0,6% zou naar de coronaire CT vloeien.

BVAS schaart zich eveneens achter de vraag van de artsen-specialisten in fysische en revalidatiegeneeskunde. Die sector is sinds jaren ondergefinancierd, met dramatische deficits tot gevolg. Er is de volgende drie jaar 5 tot 6 miljoen euro per jaar nodig om te vermijden dat de situatie onhoudbaar wordt.

Ten slotte steunt BVAS ook alle dossiers die voor evaluatie voorliggen bij het RIZIV, zoals onder meer de consultatie anesthesie en bepaalde prestaties in de klinische biologie.

Dr. Philippe DEVOS, Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht