BVAS niet opgezet met GMD-brief op basis van achterhaald onderzoek* (Persbericht BVAS)

05.02.2019

Belgische huisartsen ontvingen vorige maand een berispende omzendbrief van het RIZIV m.b.t. het GMD.

Alle Belgische huisartsen ontvingen vorige maand van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het RIZIV een omzendbrief met als titel ‘Toepassing vergoedingsvoorwaarden GMD’. BVAS stoort zich aan de berispende toon van de brief en aan het feit dat de DGEC zich baseert op achterhaalde onderzoeksgegevens.

Met de brief wil het RIZIV “alle huisartsen herinneren aan het belang van een goed ingevuld GMD”. De boodschap is dat de uitgaven voor het GMD, die zoals de brief opmerkt met 50% gestegen zijn tussen 2008 en 2014, te hoog liggen voor de meerwaarde aan kwaliteit van zorg die de huisartsen ermee creëren.

Volgens het RIZIV is maar bij een kleine fractie van de GMD’s (6,5%) alle wettelijke gegevens correct ingevuld. Dat moet blijken uit een terreinonderzoek dat de DGEC uitvoerde bij 200 huisartsen en 20 medische huizen. Het onderzoek vond plaats tussen oktober 2015 en februari 2016 en peilde naar de kwaliteit van het GMD. Nu, drie à vier jaar later, stuurt het RIZIV alle huisartsen een vermanende brief die gebaseerd is op deze intussen verouderde resultaten. Dat is niet alleen respectloos, het is ook allesbehalve ‘good practice’.

Zo wees het onderzoek volgens de DGEC uit dat maar weinig GMD’s de nodige informatie bevatten om een Sumehr aan te maken. Amper 35% van de huisartsen publiceerde al Sumehrs. De vraag is wat de relevantie is van dat cijfer. Ten tijde van het onderzoek was de Sumehr een informaticatool die nog in de kinderschoenen stond. Hetzelfde geldt voor de elektronische aanvraag voor geneesmiddelen van hoofdstuk IV, waar maar 15% van de huisartsen gebruik van maakte op het moment dat de RIZIV-inspecteurs de controle uitvoerden.

BVAS protesteert tegen deze gang van zaken. De grote meerderheid van de huisartsen tracht elke dag topkwaliteit te leveren. De beroepsgroep verdient beter dan door het RIZIV op de vingers getikt te worden op basis van volledig achterhaalde onderzoeksresultaten. Het initiatief van de DGEC zet alleen maar kwaad bloed en werkt demotiverend. De huisartsen hebben geen boodschap aan algemene informatie over de hele beroepsgroep. Alleen gepersonaliseerde feedback op maat van de individuele huisarts en/of per LOK is nuttig omdat het de huisarts toelaat zich te situeren tegenover zijns/haars gelijken.

Aldus Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS

*: de bewuste brief van de DGEC kan u hier raadplegen.
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht