BVAS roept artsen op om geen welwillendheidsattesten af te leveren

19.10.2018

BVAS verneemt via de pers dat Brusselse politieagenten zich massaal hebben ziekgemeld als protest tegen een te hoge werkdruk en de hervormingen van het politiestatuut. BVAS wijst erop dat de arts-patiënt relatie een vertrouwensrelatie is die niet misbruikt mag worden om een ziektebriefje van een arts te verkrijgen. BVAS roept alle artsen op om geen welwillendheidsattesten af te leveren.

Tekenen van ziekte zijn vaak subjectief en niet steeds te objectiveren tijdens één enkele raadpleging. Vandaar ook dat een arts, om zijn anamnese te af te nemen en om eventueel een attest op te maken, zich baseert op wat zijn patiënt zegt en dat de arts zijn patiënt ook a priori gelooft. Van patiënten wordt gevraagd dat ze die vertrouwensrelatie met hun arts niet misbruiken om een medisch niet-gerechtvaardigd ziektebriefje te bekomen.

BVAS herhaalt dat een arts geen welwillendheidsattest mag afleveren, zelfs al is hij solidair met de redenen die zijn patiënt aanhaalt. In geval van twijfel kan de arts ofwel weigeren een attest af te leveren (maar dat kan de therapeutische relatie met de patiënt schaden en nadelig zijn voor de toekomstige zorgrelatie), ofwel een attest afleveren waarin staat dat hij zich als arts enkel baseert op de verklaringen van zijn patiënt, zoals studentendokters gewoonlijk doen voor studenten tijdens de examenperiode.

Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht