BVAS vindt incentives voor biosimilars aanvaardbaar mits wetenschappelijke consensus over ‘best-value’

15.11.2018

Incentives voor quota biosimilars, maar eerst eenduidige en ondubbelzinnige wetenschappelijke consensus.

De medicomut schaarde zich achter een voorstel om artsen met incentives te belonen als ze een minimum quotum van biosimilaire geneesmiddelen voorschrijven. Naargelang hun percentage voorschriften voor biosimilars op het totaal van voorgeschreven biologische geneesmiddelen kunnen artsen in aanmerking komen voor een tijdelijke toeslag bij hun accrediteringsforfait. BVAS stemde in met het voorstel maar stelde als voorwaarde dat er op korte termijn gestreefd moet worden naar een wetenschappelijke consensus over de ‘best-value’ behandeling.

De incentives gelden alleen voor het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen buiten het ziekenhuis. Voor de uitvoering van de maatregel wordt het principe van winstdeling (gain sharing) toegepast. Een percentage van de besparing die gerealiseerd wordt door het opstarten van patiënten met een biosimilair geneesmiddel, of het switchen van patiënten van een originele biological naar een biosimilar, vloeit terug naar de voorschrijver.

BVAS ging akkoord met de maatregel maar maakte wel de bedenking dat een eenduidige wetenschappelijke consensus over biosimilars nog steeds ontbreekt. Vooral met betrekking tot het overschakelen van patiënten (switchen) naar biosimilaire geneesmiddelen stellen zich nog vragen.

BVAS vroeg ook meer aandacht voor de ethisch-deontologische en medico-legale bezorgdheden die artsen weerhouden om actief te switchen. Op korte termijn streven naar een eenduidige en ondubbelzinnige wetenschappelijke consensus is dan ook een prioriteit voor de BVAS. BVAS stelde een kortlopend, intensief proefproject voor met het oog op het stimuleren van de ‘best-value’ behandeling.

We zijn verheugd dat de medicomut deze BVAS-voorwaarde heeft aanvaard. Het proefproject dat het RIZIV begin 2019 zal opzetten, richt zich tot de artsen die extramuraal anti-TNF geneesmiddelen voorschrijven. Het gaat meer bepaald om reumatologen, dermatologen, gastro-enterologen, endocrinologen, diabetologen en oftalmologen.

Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht