Federatie Vrije Beroepen: afschaffing billijke vergoeding voor vrije beroepen

21.12.2017

Geen billijke vergoeding voor muziek in de wachtzaal

De Federatie Vrije Beroepen, geassocieerd met UNIZO, is de representatieve interprofessionele organisatie voor het vrije beroep waarbij het Vlaams Artsensyndicaat is aangesloten. 

 

De Federatie Vrije Beroepen heeft er jarenlang voor gestreden en nu is het zo ver: vrije beroepers moeten, in tegenstelling tot commerciële ondernemers, geen 'billijke vergoeding' betalen wanneer ze muziek spelen in hun wachtzaal. De jaarlijkse individuele bijdrage mag dan wel beperkt zijn, toch bedraagt deze inning voor de sector jaarlijks om en bij de 1 miljoen euro.

Dokters, tandartsen, kinesitherapeuten, advocaten... halen helemaal geen commercieel voordeel uit het spelen van muziek in hun wachtzaal. Patiënten en cliënten komen immers niet voor de 'gezelligheid' maar uit pure noodzaak naar de vrije beroepspraktijk. Ook zonder die muziek zouden ze sowieso langskomen. Het spelen van muziek geldt in deze enkel als een stukje 'ondersteuning' voor het welbevinden van de patiënt of cliënt, zonder dat hier ook maar enig concurrentievoordeel uit voortvloeit. Het valt dan ook niet te verantwoorden dat vrije beroepers hiervoor een extra vergoeding zouden moeten betalen. Deze motivering werd reeds aangehaald in een arrest van het Hof van Justitie op datum van 15 maart 2012, meer bepaald het arrest Del Corso, handelend over een Italiaanse tandartspraktijk.

De vrijstelling van het betalen van de 'billijke vergoeding' is wel gekoppeld aan de definitie van het vrije beroep (vrije beroepen met een Orde of Instituut met toevoeging van kinesitherapeuten en tandartsen) en bijkomend vier cumulatieve voorwaarden. Zo mag het spelen van de muziek geen deel uitmaken van een bewuste (wervings)strategie. Ook moet er sprake zijn van een relatief stabiel (vast) patiënten-of cliëntenbestand. Bij een sterk wisselend bestand zou immers het vermoeden van 'werving' kunnen ontstaan. De regelgeving gaat hier ook uit van een wachtzaal met een relatief beperkt aantal aanwezigen tegelijk. En, last but not least, er mag geen sprake zijn van enig winstoogmerk bij het spelen van de muziek.

De nieuwe vrijstellingsregels gaan al in vanaf 1 januari 2018. Mochten u alsnog een factuur ontvangen voor 2018 dient u deze niet te betalen.

Opgelet: dit betekent NIET dat vrije beroepers ook worden vrijgesteld van de SABAM-bijdrage voor het spelen van muziek in hun wachtzaal en/of beroepspraktijk. Terwijl de 'billijke vergoeding' ten goede komt aan de uitvoerders van de muziek, gaan de SABAM-bijdragen naar de auteurs. U zal dus nog wel de SABAM-bedrage moeten betalen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht