Nieuwe applicatie voor zorgverleners: UPPAD

08.11.2017

UPPAD is het unieke toegangspunt waar zorgverleners hun gegevens kunnen raadplegen (en indien nodig wijzigen) bij de verschillende overheden.

Wanneer u als zorgverlener uw carrière start of als er iets verandert in uw praktijk, moet u heel wat informatie doorgeven aan verschillende overheidsinstanties, zoals o.m. de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, de gemeenschappen.

Tot voor kort waren de gegevensbanken van die overheden onafhankelijk van elkaar. Nu hebben alle Belgische overheden bevoegd voor gezondheidszorg beslist om uw administratieve gegevens te bundelen in één enkele gegevensbank. U kan op een eenvoudige manier toegang verkrijgen tot uw persoonlijke administratieve gegevens in de gegevensbanken van de overheden via een beveiligde applicatie: “UPPAD” (Unique Portal for Professionals for Administrative Data).

Wat heeft deze applicatie u te bieden?

De verschillende overheden zullen in de toekomst steeds meer deze eengemaakte databank gebruiken om u zo één centraal toegangspunt te bieden. In de toekomst zullen de overheden deze gegevens ook automatisch met elkaar uitwisselen.

U heeft toegang tot al uw gegevens op één centrale plaats via een uniek portaal, en een verwijzing naar de juiste overheid in geval van wijzigingen. UPPAD garandeert u eenvoudigere informatie-uitwisselingen tussen u en de overheden.

Verder vindt u ook o.m. het volgende terug via UPPAD:

  • visumaanvraag
  • erkenningsaanvraag
  • informatie over uw accreditering
  • beheer van uw financiële gegevens en premies
  • beheer van uw werkadressen
  • beheer van uw conventionering
  • specifieke aanvragen
  • andere nuttige informatie voor het uitvoeren van een zorgberoep

 

Wat is het verschil tussen UPPAD en MyRiziv?

In UPPAD vindt u basisgegevens die u via MyRiziv kunt beheren en ook links naar de verschillende modules binnen MyRiziv.

Als u ingelogd bent in UPPAD, dan kunt u naar die MyRiziv-modules navigeren zonder dat u zich opnieuw hoeft te identificeren.

MyRiziv blijft ook rechtstreeks toegankelijk, dus zonder in UPPAD in te loggen.

Hoe krijgt u toegang tot de applicatie UPPAD?

U kan inloggen met een gebruikersnaam en paswoord, burgertoken of eID (elektronische identiteitskaart) en pincode.

U krijgt toegang tot de applicatie UPPAD via www.uppad.be en het eGezondheidsportaal.

Zijn uw gegevens wel volledig en correct?

Log in op deze nieuwe applicatie en voer ook zelf uw gegevens in.

Let op wel dat er mogelijk nog enkele fouten of lacunes in het systeem zitten. De meeste daarvan zijn al verbeterd. Sommige gegevens kan u zelf bijwerken door de link te volgen. Deze wijzigingen zullen wel pas ten vroegste de volgende dag zichtbaar zijn.

Als u op uw profiel een probleem vaststelt dat u toch niet zelf kunt corrigeren, keer dan terug naar de startpagina van UPPAD, klik op ‘Informatieaanvraag’ en vul het online formulier in. De aanpassing zal dan voor u worden gedaan.

Klik hier voor meer informatie.

Ontdek UPPAD op www.uppad.be.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht