Onterechte parkeerboetes : Standaardbrief

01.08.2019

Huisartsen en andere zorgverleners zijn vaak genoodzaakt hun wagen op een niet gereglementeerde plaats op de openbare weg te parkeren. Het feit dat een huisarts op huisbezoek is of zeer snelaanwezig moet zijn voor een dringende oproep van een patiënt, weerhoudt de gemeenten, de privéparkeerbedrijven en de politiediensten niet om de desbetreffende arts te verbaliseren.

Aangezien er geen duidelijk wettelijk kader voorzien is en zelfs de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren op 5 april 2008 stipuleerde dat de huisarts de zorgcontinuïteit en de permanentie van ambulante eerstelijnszorg in onze maatschappij verzekert, rest de geverbaliseerde arts enkel een motivatiebrief ter attentie van de Procureur des Konings en de desbetreffende gemeente te schrijven .

Om deze reden en om uw tijd te besparen hebben we een standaardbrief opgesteld voor een parkeerboete bij een huisbezoek en bij een dringende oproep van een patiënt. U kan deze brieven makkelijk naar eigen goeddunken aanpassen. We benadrukken dat u een zo duidelijk mogelijke omschrijving geeft van de plaats en de situatie waarin u uw wagen heeft moeten parkeren.

Klik hier voor de standaardbrief bij een huisbezoek.

Klik hier voor de standaardbrief bij een dringende oproep.

Kent u het adres van het bevoegde parket niet?
Klik dan hier, noteer de gemeente of de postcode (en evt. de straat) waar u geverbaliseerd bent. U vindt het adres van de POLITIERECHTBANK in de kolom in het midden.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht