Genetische onderzoeken en moleculaire biologische testen op menselijk genetisch materiaal

Artikelnummer
art. 33
Nomenclatuur
01.12.2018

Deze herziening van de nomenclatuur inzake de HLA-typeringen, het opsporen van anti-HLA-antilichamen en de crossmatching in het kader van de orgaantransplantatie treedt in voege vanaf 1 december 2018.

Interpretatieregels
29.12.2015
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht