Sociale voordelen voor sommige geneesheren

KB van 6 maart 2007 instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren
Gewijzigd door: KB 11/11/2018 - BS 30/11/2018 in voege vanaf 30 november 2018
Bijlage I: Minimum activiteitsdrempels per specialisme
Bijlage II: Aanvraagformulier sociaal statuut 2017

KB van 2 augustus 2007 tot aanpassing van de basisbedragen van rust- en overlevingspensioenen in het raam van de regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

KB van 10 maart 2015 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2014 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren (BS 18/03/2015)

KB van 26 januari 2017 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2016 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren (BS 06/02/2017)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht