Algemeen

Medische permanentie huisartsen: verzoek tot nietigverklaring bij Raad van State

Datum: 
24.11.2020

BVAS naar Raad van State tegen KB dat huisartsen verplicht om medische permanentie via wachtpost te organiseren.

meer info

Hoe worden de ziekenhuisvoorschotten verdeeld en afgerekend?

Datum: 
23.11.2020

Met een praktische gids maakt Dr. Philippe Devos (BVAS) de medische raden en ziekenhuisartsen wegwijs in het doolhof van regels, criteria en parameters.

meer info

20 euro extra per GMD: BVAS-oplossing voor discriminatie jonge huisartsen

Datum: 
23.11.2020

BVAS heeft pasklare oplossing voor discriminatie jonge huisartsen bij toekenning van 20 euro extra per GMD.

meer info

Hervatting van de PCRtests voor asymptomatische hoogrisicocontacten vanaf 23.11.2020

Datum: 
18.11.2020

Beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - Hervatting van de PCRtests voor asymptomatische hoogrisicocontacten vanaf 23 november 2020 - duur van de isolatie ende quarantaineperiode - mogelijkheden die het portaal www.MijnGezondheid.be biedt om eentest te reserveren, de resultaten te raadplegen en een quarantainecertificaat te verkrijgen.

meer info

Nieuw KCE-rapport m.b.t. een antibioticarichtlijn voor tandartsen

Datum: 
18.11.2020

Antibiotica bij de tandarts zijn zelden nodig

meer info

Geef ook zelfstandige artsen toegang tot verdubbeld overbruggingsrecht

Datum: 
17.11.2020

BVAS vraagt de regering om het overbruggingsrecht opnieuw open te stellen voor zelfstandige artsen.

meer info

COVID-19 vaccinatie in België

Datum: 
17.11.2020

De federale overheid en deelstaten werken samen voor de COVID-19 vaccinatie van minstens 8 miljoen Belgen.

meer info

KB miljardenvoorschot ziekenhuizen gepubliceerd

Datum: 
16.11.2020

Het Koninklijk Besluit over de voorwaarden voor de toekenning van de 2 miljard euro aan voorschotten aan de ziekenhuizen werd donderdag 12 november in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

meer info

COVID-19: update teststrategie

Datum: 
16.11.2020

De Interministeriële Conferentie (IMC) heeft op zaterdag jl. (14.11.2020) beslist om de huidige regels rond het (niet) testen van hoog-risico contacten t.e.m. zondag 22 november 2020 te verlengen. In de loop van deze week zal Sciensano verder informeren over de regels die vanaf maandag 23 november 2020 zullen gelden.

meer info

Versoepeling staalafnames tijdens de COVID-19-pandemie

Datum: 
16.11.2020

Personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde uit te oefenen, kunnen sinds 13 november 2020 tot en met 30 juni 2021 geneeskundige handelingen verrichten in het kader van de coronavirus COVID-19-epidemie.

meer info