Praktijkondersteuning huisartsen: uw aanvraag in 2024

31.01.2024

Sinds dit jaar is de nieuwe regelgeving van kracht voor alle tegemoetkomingen i.k.v. de praktijkondersteuning voor huisartsen (het vroegere Impulseo). Wat betekent dit concreet voor uw aanvraag in 2024 (kosten van 2023)?

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders en de interdisciplinaire samenwerking in de praktijkvoering is van toepassing op alle aanvragen vanaf het jaar 2023. We gaan hier dieper in op de tegemoetkomingen in de kosten van uw personeel en het medisch telesecretariaat en hoe u uw aanvraag moet indienen.

Loonkosten van een praktijkondersteuner en/of verpleegkundige

De huisartsenpraktijk kan een bedrag van € 7.847,47 per arts krijgen per 13 uur tewerkstelling (minstens 1/3 VTE) als tegemoetkoming in de loonkost van de administratieve medewerker(s) die instaan voor de praktijkondersteuning of de prakijkverpleegkundige.
Net zoals uw prakijkondersteunend personeel of praktijkassistenten moet de verpleegkundige met een arbeidsovereenkomst binnen uw praktijk zijn tewerkgesteld. Zelfstandigen of bedienden met een contract verbonden aan bv. het Wit-Gele Kruis komen hiervoor dus niet in aanmerking.​

Daar komt nog € 800 bovenop als de huisarts in 2023 extra opleiding voorzag voor die medewerkers. De navorming bedraagt minimaal 4 uur per jaar, waarvan u als huisarts minstens één uur per jaar samen met uw personeel heeft gevolgd.
Alle opleidingen die in aanmerking komen voor deze specifieke tegemoetkoming vindt u terug bij de VIVEL Academie.

Kosten van een medisch telesecretariaat

Beginnende huisartsen kunnen als alternatief voor de eerder vermelde tegemoetkoming kiezen van € 3.400 voor een telesecretariaat. Deze kosten omvatten een online agenda en het beantwoorden en triëren van telefonische oproepen in uw praktijk. Deze tegemoetkoming kan slechts worden aangevraagd voor een periode van maximaal 5 jaar.

Voor huisartsen die al langer actief zijn, en die reeds eerder van deze tegemoetkoming gebruik maakten, wordt een overgangsregeling voorzien.

Uitdoofscenario

Kreeg u op 1 januari 2023 al een tegemoetkoming voor een medisch telesecretariaat? Dan is er een overgangsperiode waarin u de tegemoetkoming nog kunt aanvragen, maar die loopt wel af.

  • kreeg u op 1 januari 2023 al 5 jaar of meer deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 1 jaar aanvragen vanaf 2024
  • kreeg u op 1 januari 2023 al 4 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 1 jaar aanvragen vanaf 2024
  • kreeg u op 1 januari 2023 al 3 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 2 jaar aanvragen vanaf 2024
  • kreeg u op 1 januari 2023 al 2 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 3 jaar aanvragen vanaf 2024
  • kreeg u op 1 januari 2023 al 1 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 4 jaar aanvragen vanaf 2024

 

Wanneer en hoe kan u een aanvraag voor deze tegemoetkomingen indienen?

U dient uw aanvraag in via het online platform van PMV of via uw erkend steunpunt (info@vlaamsartsensyndicaat.be) vóór 30 juni 2024.

Als erkend steunpunt stellen we volledig kostenloos uw dossier samen
en dienen we uw aanvraag voor u in.
Heeft u vragen of zoekt u begeleiding om deze tegemoetkoming aan te vragen?
Contacteer ons via info@vlaamsartsensyndicaat.be. We helpen u graag verder!

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht