Algemeen

Rechten van de patiënt geactualiseerd

Datum: 
27.02.2024

Op 23 februari 2024 werd de ‘Wet van 6 februari 2024 tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt en tot wijziging van bepalingen inzake rechten van de patiënt in andere wetten inzake gezondheid’ gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiermee werd er een actualisering van de meer dan 20 jaar oude wet op de patiëntenrechten gerealiseerd. De nieuwe bepalingen treden in werking op 4 maart 2024.

meer info

Nieuwe adviezen van de Orde

Datum: 
27.02.2024

Onlangs heeft de Nationale Raad van de Orde der Artsen 2 nieuwe adviezen gepubliceerd over enerzijds over de eerbiediging van het medisch geheim tussen een gynaecoloog en een kinderarts die een moeder en haar kind behandelen in het kader van de geboorte, anderzijds over het verschil tussen een bewijs van aanwezigheid op een medische raadpleging en een medisch attest van ongeschiktheid.

meer info

Memorandum BVAS voor de politieke verkiezingen van 2024

Datum: 
19.02.2024

N.a.v. de verkiezingen van zondag 9 juni biedt BVAS zijn memorandum aan de toekomstige regeringspartijen aan.

meer info

Is er een huisartsentekort?

Datum: 
19.02.2024

Het agentschap Zorg en Gezondheid brengt jaarlijks de huisartsenarme regio’s in kaart. De vraag is waarom het beleid niet prioritair op die huisartsenarme regio’s inzet. Dat zou je toch mogen verwachten nu de Impulseo-middelen van federaal naar Vlaanderen overgegaan zijn? Maar neen, men heeft gekozen voor multidisciplinaire praktijkvoering. Daar heeft de noeste, hardwerkende huisarts aan de kust geen boodschap aan, schrijft dr. Tom Bovyn in reactie op een opinie van Daan Aeyels, adviseur bij VOKA Health.

meer info

BVAS hekelt 'intimiderende' registratieprocedure RIZIV voor conventiestatus artsen

Datum: 
15.02.2024

De BVAS heeft diverse vragen ontvangen van artsen die hun conventiestatus willen wijzigen van gedeeltelijk geconventioneerd (2023) naar niet-geconventioneerd met betrekking tot het nieuwe akkoord 2024-2025. 

meer info

VAS-Startersdag voor artsen

Datum: 
25.04.2024
Locatie: 
KUL faculteit geneeskunde BMW 1

Op donderdagavond 25 april 2024 organiseren we onze Startersdag voor de laatstejaarsstudenten geneeskunde van de KUL.

meer info

Collectieve overeenkomst ASO’s: belangrijke wijzigingen

Datum: 
08.02.2024

De collectieve overeenkomst voor artsen in opleiding (aso) is op enkele belangrijke punten aangepast.

meer info

Deconventioneren mogelijk tot uiterlijk 06.03.2024

Datum: 
05.02.2024

Het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2024-2025 is vandaag, 5 februari 2024, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

meer info

Nieuwe adviezen van de Orde

Datum: 
01.02.2024

De nationale raad van de Orde van Artsen heeft onlangs vier nieuwe adviezen gepubliceerd.

meer info