Collectieve overeenkomst ASO’s: voor BVAS primeert de kwaliteit van de opleiding

29.12.2023

De collectieve overeenkomst over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de artsen-specialisten in opleiding was na twee jaar toe aan een grondige evaluatie. In de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen kon BVAS heel wat belangrijke punten uit de brand slepen ten voordele van de ASO’s.

De collectieve overeenkomst met betrekking tot de artsen-specialisten in opleiding die op 19 mei 2021 tot stand kwam, was een historische doorbraak die leidde tot een beter statuut voor de assistenten. De afspraak was dat de CO na twee jaar geëvalueerd zou worden. Die evaluatie werd op 21 december jl. afgerond met de goedkeuring van een evaluatienota.

Voor BVAS primeert de kwaliteit van de opleiding. ASO’s zijn onze latere collega’s en de opleidingstijd moet zo optimaal mogelijk benut worden. Daar hebben niet alleen de patiënten baat bij. Een belangrijk punt is dat de opmaak van de uurroosters een evenwichtige spreiding van de arbeidsprestaties moet verzekeren. Net zoals de assistenten heeft BVAS aangedrongen om meerdere opeenvolgende werkweken van 72 uur te beperken. In een periode van één maand mogen bovendien nooit meer dan 260 uren ingeroosterd worden.

Andere punten waar BVAS absoluut achter staat en die we mee verdedigd hebben:

  • Oncomfortabele uren worden tijdens weekdagen voor 135% van het basisloon vergoed en op zondagen en feestdagen voor 160%;
  • Het wetenschappelijk traject telt mee voor de anciënniteit en dus voor de berekening van het basisloon;
  • Vakantiedagen worden verplicht opgenomen en indien dat uitzonderlijk niet mogelijk is worden ze vergoed;
  • Er komen twee bijkomende vakantiedagen bovenop het minimum van 20 dagen;
  • Telewerk tijdens de wacht wordt beperkt ten voordele van klinisch werk;
  • De forfaitaire vergoeding voor woon-werkverkeer wordt verhoogd met 50 euro.

 
Voor 2024 staat een extra budget van 6,7 miljoen euro klaar voor de aanpassing van de CO. BVAS vindt het belangrijk dat de - in artikel 1 van de nota - voorziene indexering van het basisloon en een aantal andere vergoedingen ingaat op 1 januari 2024. BVAS staat achter het voorstel om twee andere artikels op 1 april 2024 in te laten gaan. Het gaat om artikel 2 waarin staat dat overuren sneller worden uitbetaald en artikel 3 dat het maximum aantal uren per maand op 260 vastlegt.

De onderhandelingen binnen de NPCAZ verliepen uiterst moeilijk na bitsige stellingnames in de Franstalige pers. Vooral de Franstalige ziekenhuiskoepels bleven hardnekkig oppositie voeren met als gevolg dat de vergadering meerdere keren werd opgeschort. Op aandringen van BVAS werden de besprekingen voortgezet en kon uiteindelijk een vergelijk tot stand komen. Het akkoord wordt ten laatste over 4 jaar geëvalueerd.

Dr. Johan Blanckaert, voorzitter BVAS
Dr. Marc Brosens, effectief lid van de NPCAZ

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht