Huisartsenkringen

Huisartsenwachtposten: kosten COVID-19 2022

Datum: 
29.03.2022

In het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 wordt onder punt 3.2.3.3 de terugbetaling voor kosten inzake COVID-19 in 2022 verzekerd voor huisartsenwachtposten. 

meer info

Dringendheidshonoraria: ook tijdens de wachtdienst?

Datum: 
22.02.2022

Op de RIZIV-website werd recent verduidelijkt welke honoraria artsen kunnen aanrekenen voor dringende raadplegingen en bezoeken. Toch zijn er nog vraagtekens in het kader van de wachtdienst. BVAS vraagt in een brief aan het RIZIV om klaarheid te scheppen.

meer info

Hou functionele samenwerkingsverbanden in handen van de huisartsen

Datum: 
18.02.2022

Meerdere huisartsenwachtposten zullen binnenkort samengaan in functionele samenwerkingsverbanden. BVAS wil garanties dat die samenwerkingsverbanden in handen van de huisartsen blijven.

meer info

Beter laat dan nooit vervoegt Domus Medica het BVAS-verzet tegen de apotheker als vaccinator

Datum: 
17.02.2022

BVAS verneemt dat nu ook Domus Medica het wetsontwerp afwijst dat apothekers machtigt om te vaccineren tegen Covid-19. We juichen deze koerswijziging toe, al komt het verzet rijkelijk laat.

meer info

Wat bezielt Factcheckers om moegetergde huisartsen in de val te lokken?

Datum: 
16.02.2022

Uit een steekproef van het VRT-programma Factcheckers moet blijken dat 14 op 20 huisartsen onterecht een ziektebriefje voor één dag schrijven.

meer info

Huisartsgeneeskunde moet back to basics

Datum: 
16.02.2022

In Essen staan 1.500 patiënten in de kou nadat een 42-jarige solo-huisarts zijn praktijk heeft stopgezet. Het gemeentebestuur kondigde aan om de app Doktr aan haar inwoners aan te bieden. Dat het uitvallen van een collega tot zo’n schrijnende toestand leidt, legt de systeemcrisis in de huisartsgeneeskunde in Vlaanderen bloot. Er is maar één uitweg: terug naar de essentie!

meer info

Grote meerderheid artsen tegen vaccinatie door apothekers

Datum: 
25.01.2022

Ruim zeven op de tien artsen geven aan dat ze niet akkoord gaan met vaccinatie tegen Covid-19 door apothekers. Bij de huisartsen loopt dat op tot bijna 80%. Dat blijkt uit een online enquête van BVAS die vrijdag jl. startte en vandaag wordt afgesloten.

meer info

BVAS start online betoging om artsen een stem te geven in de aanpak van Covid-19

Datum: 
23.12.2021

Neem deel aan onze online actie! Schrijf #GeenStem op een mondmasker, neem een selfie en upload de foto op de website geenstem.be

meer info

Aanmoedigingspremie voor haio's tijdens de tweede coronagolf

Datum: 
22.11.2021

Maandag 22 november jl. werd het KB van 29 oktober 2021 tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor de extra inspanningen tijdens de 2de golf van de COVID-19-pandemie voor de kandidaat-huisartsen die een stage lopen in een huisartsenpraktijk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

meer info