Deconventie en de gevolgen ervan

Hoe kan u het verlies RIZIV-bijdrage opvangen?

Indien u zich tussentijds deconventioneert voor het jaar 2017, zal u in 2017 geen recht hebben op het RIZIV-voordeel (ook sociaal statuut genoemd) die men kan aanwenden om een contract inzake aanvullend pensioen en/of invaliditeit mee te betalen. Een volledig geconventioneerd arts ontvangt  € 4.790; voor een partieel geconventioneerd arts gaat het om € 2.259 (bedragen voor 2017).

Let op! Indien u in 2017 langdurig arbeidsongeschikt zou worden, verliest u mogelijks ook het recht op het sociaal statuut van de eventueel daaropvolgende jaren van arbeidsongeschiktheid. Het recht op sociaal statuut bij langdurige ziekte wordt immers enkel behouden indien u bij de start van de arbeidsongeschiktheid geconventioneerd was.

Hoe kan u het verlies RIZIV-bijdrage opvangen?

Vrije tarieven

Als u zich deconventioneert voor 2017, bent u gedurende die tijdspanne in principe niet gebonden aan de conventietarieven en mag u dus vrije tarieven rekenen.

Let wel: de wet vereist in een aantal gevallen dat ook gedeconventioneerd artsen zich aan de officiële tarieven houdt. Denk bv. aan de wachtdienst en aan het verbod op ereloonsupplementen in twee- of meerpersoonskamers voor klassieke of daghospitalisatie. Daarnaast kan ook de ‘instelling’ waar u werkt limieten opleggen. Denk bv. aan het ziekenhuis, een polykliniek, een medisch centrum, enz.

(Sociaal) pensioencontract

In een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) is het mogelijk om een jaar niets te storten voor wat betreft het pensioengedeelte. Het contract wordt dan niet verbroken. De uiteindelijke uitkering zal uiteraard wel lager zijn dan wanneer u was blijven storten. Bovendien zal u verplicht zijn om minstens een deel van de premie te blijven betalen om de zgn. sociale dekkingen (zoals bv. overlijden) die erin voorzien zijn, te behouden.

Polis gewaarborgd inkomen

Bij een verzekering gewaarborgd inkomen heeft het niet-betalen van een premie de verbreking van het contract tot gevolg. Een soort van stilleggen van de polis is hier dus niet mogelijk. Wilt u zich later opnieuw verzekeren, dan moet u een totaal nieuwe polis afsluiten. Gevolg: de premie zal (een stuk) duurder zijn (wegens de hogere aansluitingsleeftijd) én u moet een nieuwe medische acceptatie ondergaan. U kunt dus bijna niet anders dan de premie gedurende de jaren waarin u deconventioneert, met eigen geld te financieren. Gelukkig is die premie dan voor 100% aftrekbaar als beroepskosten

Contract bij voorzorgskas

Als u de RIZIV-bijdrage tot nog toe aanwendde voor een contract (bij Amonis of Curalia) dat hoofdzakelijk in pensioen investeert, kunt u in principe wel een paar keer overslaan om de normale premie te betalen, met dien verstande dat u beseft dat uw pensioenkapitaal op het einde van de rit dan lager zal uitvallen. Helemaal niets storten is echter niet aangewezen, want dan verliest u de zgn. solidariteitsdekkingen. Om dat te voorkomen, kunt u een minimumpremie (van pakweg € 100) storten. Heeft u bij dergelijke (voorzorgs)kas een gemengd contract (dat ook in gewaarborgd inkomen investeert), dan moet u dit deel van de premie zeker met eigen geld blijven doorstorten, opdat (dat deel van) het contract niet verbroken zou worden.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.