U heeft uw wettelijk pensioen opgenomen

Dan komt uw RIZIV-sociaal statuut ook in het gedrang zelfs al bent u nog actief en behaalt u de minimumactiviteitsdrempels.

Heeft u uw wettelijk pensioen opgenomen, dan komt uw RIZIV-sociaal statuut ook in het gedrang zelfs al bent u nog actief en behaalt u de minimumactiviteitsdrempels.

Een recente wetswijziging koppelt immers de berekening en uitbetaling van het aanvullend pensioen aan de opname van het wettelijk pensioen. Dit heeft voor de geconventioneerde artsen die genieten van een sociaal statuut voor gevolg dat zij – ofschoon zij in aanmerking komen voor het RIZIV voordeel dit sociaal statuut na pensionering niet meer kunnen aanwenden voor een sociaal VAPZ. De BVAS heeft dit onbedoeld effect van de wetswijziging aangekaart bij de bevoegde minister van Pensioenen en een wetswijziging voorgelegd waarin gepleit wordt voor een uitzondering op deze koppeling van wettelijk en aanvullend pensioen voor wat betreft de RIZIV-voordelen. Tot op heden is deze probleemstelling niet opgelost en het ziet er niet naar uit dat deze uitzondering nog voor eind 2016 wordt in de pensioenwet wordt ingelast.

Heeft u uw wettelijk pensioen opgenomen en werd uw VAPZ uitbetaald, dan heeft u in dit geval ook geen reden om binnen de tariefafspraken van het akkoord artsen – ziekenfondsen te blijven werken. Ook u kan nog tot ten laatste woensdag 14 december 2016 per aangetekende brief het akkoord voor het jaar 2017 opzeggen met vermelding van uw motief:

"Verlies sociaal statuut wegens opname pensioen"

U vindt de modelbrief hier terug.

Meer informatie over het sociaal statuut na opname van uw pensioen vindt u hier.

Het RIZIV verduidelijkt deze problematiek nog in een persbericht dd. 12.12.2016.
U kan dit bericht hier nalezen.

 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook