Infosessies: De medische raad geadviseerd – expert editions

Datum: 
27.10.2021 19:30 - 28.09.2022 19:30
Locatie: 
n.n.b.

De medische raad geadviseerd – expert editions: to do 2022!

Naast de sessies ‘De medische raad geadviseerd - the basics’ volgt een meer diepgaande reeks van infosessies. Het is immers de bedoeling om dieper in te gaan op verschillende onderwerpen die artsen, werkzaam in en naast het ziekenhuis, ook aangaan.

Mr. Lafaut en Mr. Buelens, advocaten van Arcas Law en beiden gespecialiseerd in medisch recht en gezondheidsrecht, lichten verschillende onderwerpen toe zoals de medische raad en ziekenhuisnetwerken, actualia rond het elektronisch patiëntendossier en de ziekenhuisfinanciering en ten slotte de samenwerking tussen artsen binnen en buiten het ziekenhuis.

Stip deze data alvast aan in uw agenda.

Wat houden deze infosessies in?

Eerste (online) expertensessie (27.10.2021)
De wetgeving rond ziekenhuisnetwerken is relatief nieuw en de rol van de medische raad in een ziekenhuisnetwerk vereist de nodige praktische toelichting. De sprekers gaan ook dieper in op het zeggenschap van artsen op netwerkniveau en het statuut van de ziekenhuisarts in het netwerk. Ook gaan ze dieper in op het regionaal zorgstrategisch plan.

Tweede expertensessie (23.02.2022)
In deze infosessie worden de actualia rond het elektronisch patiëntendossier (EPD) in het ziekenhuis toegelicht. Daarbij komt het delen van gezondheidsgegevens in het ziekenhuis aan bod, alsook het gebruik van het extramuraal gebruik van het EPD. De financiering van het EPD komt daarbij zeker ter sprake.

Derde expertensessie (25.05.2022)
De a
ctualia rond de ziekenhuisfinanciering wordt tijdens deze infosessie besproken. Tevens wordt een update gegeven rond de laagvariabele zorg en de covid-financering. In dit laatste geval zal ook de rol van de medische raad worden toegelicht. Tevens zullen de sprekers de oekomstige financiering van medische prestaties en kosten in het ziekenhuis.

Vierde expertensessie (28.09.2022)
Ten slotte nemen de sprekers de samenwerking tussen ziekenhuisartsen in en buiten het ziekenhuisnetwerk onder de loep. Daarnaast bespreken ze de aandachtspunten voor de medische raad rond de organisatie van een extramurale polikliniek. De do’s en don’ts van overeenkomsten tussen ziekenhuizen en privépraktijken komen daarbij eveneens aan bod. 

 

Programma
Inschrijven
Praktische informatie

Programma

Expertensessie 1 - 27.10.2021

19u30 - 21u30 Stand van zaken ziekenhuisnetwerken en wetgeving
  Governance op netwerkniveau: zeggenschap artsen
  Het statuut van de ziekenhuisarts in het netwerk
  Het regionaal zorgstrategisch plan en de rol van de medische raad

 

Expertensessie 2 - 23.02.2022

Het delen van gezondheidsgegevens binnen het ziekenhuis
Het gebruik van het EPD van het ziekenhuis extramuraal
EPD of E-health platform?
Financiering EPD

Expertensessie 3 - 25.05.2022

Update laagvariabele zorg
Update covid-financering en rol medische raad
Toekomstige financiering van medische prestaties en kosten in het ziekenhuis

 

Expertensessie 4 - 28.09.2022

Samenwerking tussen ziekenhuisartsen in en buiten het ziekenhuisnetwerk: mogelijkheden en bedreigingen
Organisatie van een extramurale polikliniek: aandachtspunten voor de medische raad
Overeenkomsten tussen ziekenhuizen en privépraktijken: do’s en don’ts

 

Sprekers:
Mr. L. Lafaut en Mr. J. Buelens - Advocaten Arcas Law, gespecialiseerd in medisch en gezondheidsrecht
Dhr. Geert Van Petegehem - Partner accountancy Moore

Inschrijven

Deelname is gratis voor VAS-leden.

Niet-leden dienen € 30 per infosessie over te schrijven op rekeningnummer IBAN BE39 1111 1175 5919 met vermelding van uw naam en  "MR - expert editions".

Klik hier om op de hoogte te blijven. 

Praktische informatie

Expertensessie 1
Wanneer: 
woensdag 17 oktober 2021 van 19u30 tot 21u30.
Hoe: online via MS Teams; u ontvangt enkele dagen voor de infosessie een vergaderlink.

Expertensessies 2 t.e.m. 4
Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen worden deze infosessies ter plaatse of online georganiseerd.
Meer informatie volgt nog.

Accreditering is aangevraagd in de rubriek Ethiek & economie.

 

In samenwerking met:

 

  

 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht