Financiering huisartsenkringen

De erkende huisartsenkring krijgt jaarlijks een basisfinanciering. Hierbovenop kan de kring aanspraak maken op een aanvullende financiering indien zij een systeem van centraal oproepnummer operationeel hebben. 

Basisfinanciering

Aan elke erkende kring wordt jaarlijks een subsidie toegewezen die op forfaitaire wijze de werkingskosten dekt. 
De subsidie bedraagt 0,20 € per inwoner in de huisartsenzone. 

Aanvullende financiering

Indien een kring voor de gehele bevolking van de kring ter organisatie van de wachtdienst een systeem van centraal oproepnummer operationeel maken, kan die kring aanspraak maken op een aanvullende financiering.

Een centraal oproepnummer is een bemande telefooncentrale die de oproepen tijdens de wachtdienst centraliseert en ze behandelt volgens vastgelegde afspraken. De oproepen van de patiënten worden doorverwezen naar de meest adequate verstrekker volgens overeengekomen procedures en er wordt een interne registratie opgezet teneinde een kwaliteitsopvolging te waarborgen.

Om in aanmerking te komen voor deze aanvullende financiering, moet het centraal oproepnummer voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Er wordt een billijke financiële bijdrage in de exploitatiekosten geleverd door de betrokken beroepsbeoefenaars of door andere bronnen.
  • Er worden initiatieven omtrent de veiligheid van de verstrekker geïmplementeerd.
  • Het centraal oproepnummer wordt georganiseerd in wederzijdse samenwerking met andere beroepsdisciplines van de eerste lijn op contractuele basis.
  • Er wordt een rapportering uitgebracht omtrent de vastgestelde kwaliteitsnormen.

Deze aanvullende subsidiëring gebeurt onder de vorm van een jaarlijks bedrag van 0,175 € per inwoner in de betrokken huisartsenzone.

Hier vindt u het aanvraagformulier voor de financiering van het centraal oproepnummer.

Wanneer de kring geen gebruik maakt van een centraal oproepnummer kan zij aanspraak maken op een aanvullende financiering van 0,125 € per inwoner van een gemeente binnen de huisartsenzone waarvan de bevolkingsdensiteitonder de 125 inwoners per km2 ligt.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook