Heeft u problemen met inloggen met uw eID?

Vooraleer u één van onderstaande helpdesks contacteert, kan u enkele basis checks doorlopen. Er zijn enkele dingen waar rekening mee gehouden moet worden bij het aanmelden met de elektronische identiteitskaart (eID):

 1. De eID viewer moet geïnstalleerd zijn op de computer waarme u wenst aan te melden. De eID viewer kan gedownload worden voor de verschillende besturingssystemen via volgende link: https://eid.belgium.be/en/using_your_eid/installing_the_eid_software

  Let erop dat uw elektronische kaartlezer van uw computer is losgekoppeld! Pas als erom gevraagd wordt, kan u uw kaartlezer vastkoppelen en uittesten.
  Installeer ook de meest recente versie van Java-script op uw computer. U vindt dit terug op 
  https://www.java.com/nl/download/  
   

 2. Wanneer de eID viewer geïnstalleerd is, is het steeds nodig te controleren of de identiteitskaart effectief wordt uitgelezen in de eID viewer.
  Wanneer u in de eID viewer uw persoonlijke gegevens en pasfoto ziet staan, wordt de kaart correct uitgelezen.
  Wanneer de kaart niet wordt uitgelezen kan u steeds proberen de laatste versie van de eID viewer te (her)installeren (via https://eid.belgium.be/en/using_your_eid/installing_the_eid_software) of een andere kaartlezer gebruiken.
   
 3. De technische foutmeldingen kunnen nog verschillende oorzaken hebben.
  Wanneer u bvb. in Firefox wenst aan te melden, wat wordt aangeraden, dient u steeds eerst de eID add-on toe te voegen aan Firefox. Deze kan geïnstalleerd worden via volgende link: https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/belgium-eid/
   
 4. Bij het aanmelden dient u steeds het profiel 'burger' te kiezen, niet arts of dokter.
   
 5. Indien er een foutmelding komt voor u de PIN-code ingeeft, wordt dit meestal veroorzaakt door een technisch probleem met de installatie op de computer:
  • eID viewer niet geïnstalleerd
  • add-on niet toegevoegd
  • kaartlezer stuk
  • etc...
 6. Indien er een foutmelding voorkomt na ingave van de PIN-code kan dit betekenen dat, ofwel de code foutief is, ofwel het een nieuwe eID betreft (na afgifte kan het zijn dat gebruikers enkele dagen dienen te wachten vooraleer men effectief kan aanmelden met de nieuwe eID), ofwel een ander technisch probleem.
   
 7. Bij wijze van test kan u steeds de cookies en tijdelijke internetbestanden verwijderen uit de browser en nadien proberen aanmelden op https://socialsecurity.be/citizen/nl/. Deze website is beschikbaar voor elke Belgische burger, zonder specifieke toegangsvoorwaarden. Dit kan aangeven dat het probleem mogelijk enkel met bvb. MyRiziv voorkomt bij een specifieke gebruiker.

 

Als het probleem zich nog altijd voordoet, dient u een van volgende helpdesks te contacteren:

 • Helpdesk RIZIV:
  • Telefonisch van 7u30 tot 12u en van 13u tot 17u15 op het nummer: +32(0)2 739 74 74
  • E-mail : helpdesk@riziv.fgov.be
 • Helpdesk eHealth:
  • Telefonisch van 7u30 tot 12u en van 13u tot 17u15 op het nummer: +32(0)2 788 51 55
  • E-mail : support@ehealth.fgov.be

 

N.B.: Op basis van de url of het webadres in de adresbalk van de internetbrowser kan u nagaan of het probleem bij eHealth of bij het RIZIV ligt.

Let op!
In veel gevallen zal men u vragen om screenshots te maken van de error-pagina en deze screenshots naar het bovenstaande e-mailadres door te sturen.