Infosessies Eindeloopbaan

Een overzicht van administratieve formaliteiten alsook diverse praktische tips hoe uw activiteit (fiscaal) optimaal te beëindigen krijgt u op de infossessie “Eindeloopbaan: hoe praktisch aanpakken?” die het Vlaams Artsensyndicaat jaarlijks organiseert.

Tijdens de informatiesessie krijgt u van juristen en fiscalisten een antwoord op pertinente vragen zoals “Hoe eindig ik een professionele burgerlijke vennootschap met rechtspersoon? Kan ik blijven werken na de pensioenleeftijd? Wat is dan de toegelaten arbeid en wat is er nog te betalen aan sociale bijdragen?”. De infosessies spelen in op de actualiteit. Jaarlijks wisselen de behandelde thema's dan ook rekening met de actuele topics en nieuwe fiscale maatregelen.

De aanwezigen krijgen eveneens de brochure ‘Informatiebrochure eindeloopbaan – praktische handleiding’ die het VAS heeft uitgewerkt in samenwerking met het kantoor Vandelanotte en Zenito sociaal verzekeringsfonds. Deze brochure geeft een overzicht van de vele facetten waarmee u te maken krijgt bij het afbouwen of beëindigen van uw praktijk. Kortom, deze brochure vormt een praktische gids door de duidelijke antwoorden op de vele diverse vragen, de vereiste administratieve verplichtingen, sociaal statuut, toegelaten arbeid, … In de mate van het mogelijke worden de aangekondigde maatregelen van de federale regering op het vlak van pensioenhervorming eveneens mee opgenomen.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.