Laagvariabele zorg: ondersteuning

Een budget en tools zijn beschikbaar om ziekenhuizen te ondersteunen bij de implementatie van het nieuwe systeem van globale prospectieve bedragen.

  1. Heeft de Regering plannen om de ziekenhuizen financieel te ondersteunen voor de invoering van het nieuwe systeem?
  2. Zal er rekening worden gehouden met de bedden met index L (dienst voor besmettelijke aandoeningen) in de verdeling van die € 7 miljoen?​
  3. Hoe zullen de ziekenhuizen en de zorgverleners de weerslag van het nieuwe systeem op hun financiering kunnen ramen?
  4. Zullen de ziekenfondsen facturatietests organiseren voordat het nieuwe systeem in werking treedt?
  5. Is er bij de invoering van het nieuwe systeem overleg gepleegd met de aanvullende verzekeringen?

 

1. Heeft de Regering plannen om de ziekenhuizen financieel te ondersteunen voor de invoering van het nieuwe systeem?
Ja. Gelet op de nodige voorbereidingen voor de invoering van het nieuwe systeem is er hiervoor een eenmalig budget van € 7 miljoen uitgetrokken. Daarmee zullen de 102 betrokken ziekenhuizen worden ondersteund (bijvoorbeeld voor de reorganisatie van de MZG-teams, de aanpassing van de software, de opleiding van het personeel, enz.). Dat budget wordt verrekend via B4-overeenkomsten in het BFM van 1 juli 2018.

terug

2. Zal er rekening worden gehouden met de bedden met index L (dienst voor besmettelijke aandoeningen) in de verdeling van die € 7 miljoen?
Ja. Ze worden inderdaad meegeteld voor de verdeling van het variabele gedeelte van het totale beschikbare budget van € 7 miljoen.

terug

3. Hoe zullen de ziekenhuizen en de zorgverleners de weerslag van het nieuwe systeem op hun financiering kunnen ramen?
Via de beveiligde webtoepassing Librhos zal het RIZIV de resultaten van een simulatie waarin de reële uitgaven en de toekomstige financiering op basis van de globale bedragen worden vergeleken ter beschikking stellen van elk ziekenhuis.

terug

4. Zullen de ziekenfondsen facturatietests organiseren voordat het nieuwe systeem in werking treedt?
Ja. Alle ziekenfondsen, 12 ziekenhuizen die lid zijn van de Commissie voor Informatieverwerking en 3 softwarehuizen hebben zich ertoe verbonden tests op basis van "use cases" te verrichten vanaf november 2018.

terug

5. Is er bij de invoering van het nieuwe systeem overleg gepleegd met de aanvullende verzekeringen?
Het RIZIV heeft regelmatig contacten onderhouden met de privéverzekeraars om hen te informeren over de ontwikkeling en invoering van het nieuwe systeem, in het bijzonder met betrekking tot de patiëntenfactuur.

terug

Ga hier terug naar het overzicht per onderwerp van de FAQ over de laagvariabele zorg.