Hervorming ziekenhuisfinanciering: FAQ

In het kader van de nakende hervorming van de ziekenhuisfinanciering informeert het RIZIV en de FOD Volksgezondheid aan de hand van vragen en antwoorden wat er vanaf 1 januari 2019 zal veranderen.

De hervorming van de ziekenhuisfinanciering zal eerst worden ingevoerd voor de laagvariabele zorg. De laagvariabele zorg omvat de zorgtrajecten die zeer goed voorspelbaar zijn en weinig variëren tussen de verschillende patiënten en ziekenhuizen. Voor de financiering van zorg aan die patiënten wordt de prijs op voorhand vastgesteld en deze staat los van het reële zorgproces voor de individuele patiënt. De prijs verschilt uiteraard naargelang de reden van de opname of de aard van de behandeling, maar is identiek in elk ziekenhuis.

In het plan van aanpak van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, m.b.t. de hervorming van de ziekenhuissector worden verschillende fases beoogd:

 1. De eerste fase is gericht op de honoraria en de aandoeningen die onder het systeem van de referentiebedragen vallen;
 2. Een tweede fase is gericht op de integratie van andere aandoeningen en de uitbreiding tot alle honoraria;
 3. In een derde fase worden de andere financieringsbronnen (budget financiële middelen (BFM), geneesmiddelen, …) ook in een uniforme prijs per patiënt "vertaald";
 4. In een vierde fase worden de prospectieve honoraria uitgesplitst in een "professioneel deel" en een "deel praktijkkosten".
 5. In de vijfde en laatste fase worden meer expliciete stimulansen met het oog op een samenwerking tussen de ziekenhuizen en tussen de ziekenhuizen en andere zorgstructuren structureel geïntegreerd.

 

In het huidige stadium heeft de hervorming die op 1 januari 2019 in werking zal treden, betrekking op de eerste twee fases. Op termijn zal dat globaal prospectief bedrag echter ook andere uitgaven dekken: geneesmiddelen, implantaten, BFM, dagziekenhuisforfaits ,…

Deze eerste 2 fases worden zo duidelijk mogelijk toegelicht door het RIZIV en de FOD Volksgezondheid aan de hand van praktische vragen en antwoorden. U vindt deze hieronder per onderwerp terug:

 1. De principes van het nieuwe systeem:
  algemene principes van het systeem van de laagvariabele zorg
 2. De patiëntengroepen:
  meer informatie over de verschillende patiëntengroepen en de toepassing van globale bedragen volgens bepaalde kenmerken van de patiënten
 3. Het globaal prospectief bedrag:
  wijze van berekening en evolutie, alsook de invloed op revalidatie-overeenkomsten of de accreditering van artsen
 4. De verstrekkingen:
  op welke verstrekkingen zijn deze globale prospectieve bedragen van toepassing
 5. Het facturatieproces:
  wijze van factureren voor de verblijven "laagvariabele zorg”, de remgelden of de honorariumsupplementen
 6. Ondersteuning:
  ondersteuning voor de implementatie van het nieuwe systeem
 7. Monitoring van het systeem:
  controle van de correcte toepassing van dit nieuwe systeem

 

Het laatste nieuws m.b.t. de hervorming van de ziekenhuisfinanciering verneemt u hier.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook