68% van de Belgen wil kunnen kiezen wie ze toegang geven tot hun medische gegevens

22.09.2022
Enquête Ipsos-BVAS

In opdracht van BVAS peilde IPSOS naar de bereidheid van de Belgische bevolking om zorgverstrekkers die geen arts zijn, zoals verpleegkundigen, apothekers, tandartsen of kinesitherapeuten, inzage te geven in hun medische gegevens. De resultaten van deze enquête bij 1.477 Belgen zijn opmerkelijk*.

Met de identiteitskaart van de patiënt hebben huisartsen of artsen-specialisten die de patiënt raadpleegt, toegang tot al zijn medische gegevens: ziekten, medische en familiale voorgeschiedenis, medicamenteuze behandelingen, resultaten van bloedonderzoeken en radiologie en ook verslagen van specialisten en van ziekenhuisopnames.

Zorgverleners die geen arts zijn, hebben slechts beperkte toegang tot deze medische gegevens. Een apotheker kan bijvoorbeeld, wanneer de patiënt hem zijn identiteitskaart geeft, alleen zijn geneesmiddelen, allergieën en geneesmiddelenintoleranties inzien.

Er zijn plannen om deze beperkingen geleidelijk op te heffen en automatisch andere gezondheidsberoepen zoals tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en apothekers dezelfde toegang te geven als de arts, van zodra de patiënt zijn of haar identiteitskaart geeft. Er zijn zelfs plannen om dit recht uit te breiden tot psychologen, logopedisten, audiciens, diëtisten, orthopeden, podologen enzovoort.

Uit de resultaten van onze enquête (zie grafiek) blijkt dat 18% van de bevolking de toegang tot hun medische gegevens wil weigeren aan zowel verpleegkundigen, apothekers, tandartsen en kinesitherapeuten. Nog eens 50% van de respondenten wil kunnen beletten dat bepaalde beroepsgroepen hun medische gegevens kunnen inkijken. Van deze groep respondenten wil 25% inzage in hun medische gegevens kunnen blokkeren voor verpleegkundigen, 30% voor apothekers, 40% voor tandartsen en 47% voor kinesitherapeuten.

Met andere woorden: slechts een minderheid (32%) zou het geen probleem vinden om alle vier van deze zorgberoepen toegang te geven tot hun medische data.

Momenteel is het mogelijk de toegang tot alle zorgverleners te weigeren op het portaal https://www.mijngezondheid.belgie.be. Maar dit belet de patiënt dan om zijn eigen medische gegevens te raadplegen en ook de artsen die hij of zij raadpleegt verliezen dan hun inzagerecht. Het is wel mogelijk de toegang tot een of meerdere zorgverleners te weigeren door hen nominatief op te geven.

Het zou eenvoudiger zijn als de patiënt in één keer de toegang kan ontzeggen aan alle leden van één of meerdere zorgberoepen. Vandaag zou hij dit voor ieder lid van elk van deze beroepen apart moeten doen. Maar we spreken per beroep over duizenden zorgverstrekkers, wat dit irrealistisch maakt. BVAS vindt dat 68% van de Belgische bevolking niet het recht kan ontnomen worden om te weigeren hun medische gegevens te delen met sommige zorgberoepen (en in te stemmen met inzage van deze gegevens door andere zorgberoepen).

BVAS vraagt dat patiënten de toegang tot hun medische gegevens in één keer kunnen blokkeren voor alle leden van één of meer zorgberoepen op https://www.mijngezondheid.belgie.be.

Dr. Johan Blanckaert, voorzitter BVAS
Dr. David Simon, bestuurslid BVAS
Dr. Alin Derom, schatbewaarder BVAS

 


*: Het onderzoek werd uitgevoerd in België op 5 september 2022 door Ipsos België in een representatieve steekproef van de Belgische bevolking tussen 18 en 80 jaar via Ipsos Sprint (n=1477).
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht