Aanmoedigingspremie voor haio's tijdens de tweede coronagolf

22.11.2021

Maandag 22 november jl. werd het KB van 29 oktober 2021 tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor de extra inspanningen tijdens de 2de golf van de COVID-19-pandemie voor de kandidaat-huisartsen die een stage lopen in een huisartsenpraktijk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

In dit KB wordt een maximale premie van € 985 (bruto) vastgelegd voor de huisarts in opleiding (haio) die tijdens de volledige referentieperiode van 1 september 2020 t.e.m. 30 november 2020 een goedgekeurde stage liep in de huisartsenpraktijk van een erkend stagemeester. Wanneer de stage in de huisartsenpraktijk niet de volledige referentieperiode dekte, wordt een proportionele berekening van de premie voorzien.

Het RIZIV betaalt de berekende brutobedragen, verhoogd met de patronale RSZ-bijdragen, binnen de maand na publicatie van dit KB aan de interuniversitaire coördinatiecentra. De centra storten op hun beurt de som van de toegekende premiebedragen integraal aan de haio's door. Dit gebeurt binnen de maand nadat de centra de betalingen van het RIZIV hebben ontvangen. Dit KB is in voege getreden sinds 23 november 2021.

Hoe moet u deze premie aanvragen?
U moet niets ondernemen. Deze premie hoeft u niet aan te vragen.

Wanneer ontvangt u de premie?
Het RIZIV betaalt alle aanmoedigingspremies aan het interuniversitair centrum op 26 november. Uw universitair centrum zal u de premie uitbetalen vóór 26 december 2021.

U kan het volledige KB van 29 oktober 2021 tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor de extra inspanningen tijdens de 2de golf van de COVID-19-pandemie voor de kandidaat-huisartsen die een stage lopen in een huisartsenpraktijk (BS 22.11.2021) hier raadplegen.

Meer informatie vindt u ook op de website van het RIZIV.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht