Accreditering: tele-LOK’s toegestaan tot eind 2020

18.06.2020

Tot het einde van het jaar is het toegestaan dat een LOK onder de vorm van een tele-vergadering georganiseerd wordt.

Dat besliste de accrediteringsstuurgroep, die ook de periode van overmacht door de coronapandemie heeft verlengd tot eind juni. En het voorstel van BVAS om alle geaccrediteerde artsen 5 credit points toe te kennen is nu definitief aanvaard.

De accrediteringsstuurgroep heeft woensdag 17 juni jl. beslist dat LOK’s onder de vorm van tele-vergaderingen zonder specifieke voorwaarden toegelaten blijven tot het einde van 2020. Een evaluatie moet daarna uitwijzen of deze tele-LOK’s ook in de toekomst mogelijk blijven.

Daarnaast wordt de periode van overmacht ten gevolge van de coronapandemie tot het einde van deze maand verlengd. Artsen die hun aanvraagdossier voor het verlengen van hun accreditering voor het einde van juni moeten indienen, hoeven voor de periode vanaf de start van de pandemie geen navormingsactiviteiten aan te tonen. Let wel, in deze regeling is maximaal 1 LOK-vergadering inbegrepen.

Belangrijk ook: het voorstel van de BVAS om alle geaccrediteerde artsen automatisch 5 credit points toe te kennen is nu definitief goedgekeurd. Het gaat om 2 credit points voor een LOK-deelname en 3 voor Ethiek & Economie. BVAS is tevreden dat de participatie van geaccrediteerde artsen in de vergaderingen en webinars voor de triage, opvang, testing en tracking van COVID19-patiënten op die manier als ‘ad hoc’ navorming aanvaard wordt.

BVAS is erin geslaagd om de accreditering in deze COVID19-periode niet nodeloos ingewikkeld te maken. Een belangrijke realisatie voor onze leden en bij uitbreiding voor alle artsen.

Dr. Philippe Devos, Voorzitter BVAS
Dr. Bart Dehaes, Ondervoorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht