BVAS: inzet van artsen tijdens coronacrisis belonen met 5 C.P. voor accreditering

27.05.2020

BVAS wil inzet van artsen tijdens coronacrisis belonen met 5 credit points voor accreditering

De accrediteringsstuurgroep buigt zich over een voorstel om voor de periode van overmacht door de coronapandemie ambtshalve te verlengen tot eind juni. BVAS steunt dat voorstel en is voorstander om alle geaccrediteerde artsen 5 credit points toe te kennen als waardering voor hun bijzondere inspanningen in de coronacrisis.

De maatregelen inzake corona worden stilaan afgebouwd. Maar zelfs bij een volledige opheffing van de maatregelen zal het aanbod aan navorming niet onmiddellijk de proporties van voor de coronacrisis aannemen. Voor de rechtszekerheid is het daarom beter om de periode van overmacht voor de accreditering van artsen te verlengen tot en met eind juni. Over dit voorstel van de accrediteringsstuurgroep, dat de steun van de BVAS krijgt, wordt dit weekend gestemd.

Een voorstel om het aantal credit points (CP) en LOK-vergaderingen dat de artsen moeten behalen en bijwonen om in aanmerking te komen voor accreditering te verminderen, zou te veel tijd vergen. Zo’n voorstel moet aan een aantal overlegorganen worden voorgelegd en finaal door ministerraad en de Koning bekrachtigd worden. Een procedure die al gauw zes maanden zou aanslepen.

In de plaats daarvan verdedigt de BVAS het idee om artsen te belonen voor de uitzonderlijke inspanningen die ze geleverd hebben tijdens de coronacrisis. De participatie van geaccrediteerde artsen in de vergaderingen en webinars met betrekking tot de triage, opvang, testing en tracking van COVID19-patiënten wordt dan als ‘ad hoc’ navorming beschouwd.

BVAS wil de artsen daarvoor erkend zien door hen een aantal credit points toe te kennen, deels onder vorm van een LOK-deelname en deels als credit points in ethiek en economie.

Dr. Bart Dehaes, ondervoorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht