Akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 gepubliceerd in Staatsblad

26.01.2021

Het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen, dat op 16 december 2020 werd gesloten, is op maandag 25 januari in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het akkoord trad in werking op 1 januari jl. en loopt af op 31 december 2021. Deconventioneren kan tot en met woensdag 24 februari 2021.

De dag van bekendmaking in het Staatsblad geldt als begindatum voor de termijn van 30 dagen die artsen hebben om het akkoord te weigeren of slechts gedeeltelijk te aanvaarden.

Artsen die dat wensen, moeten hun weigering of gedeeltelijke toetreding ten laatste op woensdag 24 februari 2021 meedelen via de beveiligde webapplicatie MyRiziv. Artsen die zich voor hun volledige activiteit willen conventioneren, hoeven geen stappen te ondernemen. Wie niet binnen de gestelde termijn heeft gereageerd, wordt door het RIZIV automatisch beschouwd als zijnde toegetreden tot het akkoord voor de volledige beroepsactiviteit.

Zoals vermeld in punt 6 van het akkoord 2021 bedraagt het sociaal statuut 5.088,58 euro voor de volledig geconventioneerde arts en 2.400,40 euro voor wie zich gedeeltelijk conventioneert.

Dr. Philippe Devos
Voorzitter BVAS

U kan het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2021 hier raadplegen.

Meer informatie over het akkoord vindt u in ons persbericht d.d. 17.12.2020 "BVAS drukt stempel op nieuw akkoord".

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht