Akkoord m.b.t. verdeling indexmassa

06.12.2016

De Medicomut heeft een akkoord bereikt betreffende de verdeling van de indexmassa. 

Tijdens zijn vergadering van 5 december 2016 heeft de NCAZ overeenstemming bereikt over volgende verdeling van de toegekende indexmassa:

 1. De honoraria van de raadplegingen voor geaccrediteerde huisartsen (101076) en bepaalde specialisten (102535) worden vanaf 1 januari 2017 verhoogd tot € 25.
 2. De honoraria voor de raadplegingen voor geaccrediteerde specialisten (behalve de verstrekking 102535), de honoraria voor het toezicht voor geaccrediteerde specialisten (de nomenclatuur verstrekkingen die uitsluitend door geaccrediteerde artsen kunnen geattesteerd worden), de honoraria voor het MOC en de permanentiehonoraria voor pediaters worden vanaf 1 januari 2017 verhoogd met 2 %.
 3. Alle andere honoraria – GMD, medische beeldvorming en klinische biologie uitgezonderd - worden vanaf 1 januari 2017 verhoogd met 0,83 %.
 4. De rubriek ‘honoraria buiten nomenclatuur’ wordt niet geïndexeerd. Dit met uitzondering van de beschikbaarheidshonoraria voor huisartsen, de beschikbaarheidshonoraria voor specialisten en het medisch advies voor palliatieve patiënten waarvoor de honoraria met 0,83% worden verhoogd. De permanentiehonoraria voor pediaters worden verhoogd met 2 %.
 5. De permanentietoeslag voor raadplegingen huisartsen tussen 18 en 21 uur wordt afgerond naar € 4.
 6. De besparingen voorzien in de sector klinische biologie en medische beeldvorming worden grotendeels gerealiseerd via een niet indexering van de verstrekkingen. Een bijkomende inspanning van resp. 3,8 en 4,8 mio is vereist in 2017.
  Evenwel wordt wat de klinische biologie een budget van 10 mio voorzien die de Technisch Geneeskundige Raad moet toelaten een terugbetaling voor NIPT voor te stellen.
  Wat de medische beeldvorming betreft wordt de maatregel digitale mammografie ingevoerd vanaf 1 juli 2017.
  De NCAZ schaart zich achter het project actieve beslissingsondersteuning van de Belgische Vereniging voor Radiologie (iGuide) dat tot doel heeft om het volume niet gerechtvaardigde onderzoeken medische beeldvorming te doen dalen. Ze drukt de wens uit om dit project zo spoedig mogelijk te implementeren.
 7. De NCAZ keurt de aanpassing van de administratieve procedure goed met betrekking tot de aanvragen voor het jaar 2017. Hierbij zal aan de artsen die niet de drempelbedragen bereiken voorzien in het K.B. 16 augustus 2016 hun activiteitsprofiel samen met het aanvraagformulier worden toegestuurd. Deze artsen zullen in de mogelijkheid gesteld worden om alle nuttige gegevens over te maken over hun activiteiten. De NCAZ zal voor 30 juni 2017 de betrokken situaties onderzoeken en desgevallend voorstellen het betrokken besluit aan te passen. Bij de verdeling van de indexmassa werd reeds met deze bijzondere situaties rekening gehouden.
 8. Tenslotte zal de NCAZ in 2017 een aantal bijkomende maatregelen bestuderen die toelaten om met ingang van 2018 de uitgaven voor nog gereserveerde bedragen te compenseren. Het gaat om een bedrag van ca 30 mio eur.

 

De volledige nota van de Medicomut (NCAZ 2016/135) kan u hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht