Antigifcentrum 070 245 245

16.09.2015
Antigifcentrum

Na een bevraging bij 400 medische hulpverleners bleek dat slechts 48,86 % van hen het telefoonnummer van het Antigifcentrum kent. Het logo, twee jaar geleden ingevoerd, wordt slechts door 12,53 % herkend. En dat is spijtig, want het Antigifcentrum kan artsen helpen bij het stellen van een diagnose, in geval van vergiftiging en is dan ook goede zaak voor de patiënten.

Het Antigifcentrum is een koninklijke stichting van openbaar nut, gesubsidieerd door de FOD Volksgezondheid in het kader van de dringende medische hulpverlening. Met meer dan 50.000 oproepen per jaar is het Antigifcentrum nodig en nuttig. Het Centrum staat dag en nacht beschikbaar met gratis deskundig telefonisch advies op het nummer 070 245 245.

De belangrijkste activiteit van het Antigifcentrum is het 24 uur per dag, 7 dagen per week, verstrekken van toxicologische informatie aan het publiek, artsen en andere hulpverleners in België. Een ploeg van dertien artsen, bijgestaan door een apotheker, beantwoordt de oproepen.

Er wordt snel en adequaat informatie verstrekt over zowel de mogelijke ernst van de vergiftiging en de te verwachten symptomen, als over de relevante diagnostiek en therapie. De betrokken toxische stoffen variëren van geneesmiddelen en drugs tot huishoudproducten, chemische industrieproducten, planten en dieren, cosmetica en voeding. De permanentie is zowel bereikbaar voor het publiek als voor professionelen en dit op het gratis nummer 070 245 245.

Meer informatie over het Antigifcentrum vindt u op www.antigifcentrum.be.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht