‘Apothekers griepvaccin laten toedienen is volstrekt onaanvaardbaar’

22.08.2023

Gezamenlijk persbericht BVAS - Kartel (ASGB-GBO-MoDeS)

Met het wetsontwerp waarmee hij het vaccinatierecht van de apothekers wil uitbreiden naar griepvaccins, plooit minister Vandenbroucke - zonder enig overleg met de medische vakbonden - nogmaals voor de apothekerslobby. Er is helemaal geen bewijs dat de maatregel nodig is om de vaccinatiegraad te verhogen. BVAS en het Kartel (ASGB-GBO-MoDeS) kregen bij de medische verkiezingen een sterk mandaat van de artsen-kiezers en bezetten 10 van de 12 zetels in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. Ze zullen alle middelen inzetten om dit wetsontwerp aan te vechten.

Minister Vandenbroucke heeft een wetsontwerp klaar waarmee hij apothekers de machtiging geeft om het vaccin tegen seizoensgriep toe te dienen. De machtiging geldt alleen voor het komende vaccinatieseizoen, van 1 oktober tot 31 december 2023, maar in het wetsontwerp staat dat de maatregel verlengd kan worden. Voor het Kartel en BVAS is deze uitbreiding van het vaccinatierecht voor apothekers volstrekt onaanvaardbaar.

In 2021 kregen de apothekers al het recht om het vaccin tegen Covid toe te dienen. Die wetswijziging, gepresenteerd als tijdelijke noodmaatregel tijdens de duur van de epidemie, wordt door BVAS nog steeds juridisch aangevochten. Hoewel de noodtoestand in maart 2023 werd opgeheven, mogen de apothekers blijven vaccineren tegen Covid.

Alsof die eerste woordbreuk van minister Vandenbroucke nog niet erg genoeg is, wordt het vaccinatierecht van de apothekers nu ook nog eens uitgebreid naar het griepvaccin. Dat is tegen alle afspraken in en dus een tweede keer woordbreuk in hetzelfde dossier.

Volgens de memorie bij het wetsontwerp is het inzetten van apothekers noodzakelijk om een hogere vaccinatiegraad tegen griep bij kwetsbare bevolkingsgroepen te bereiken. Maar er is geen enkel bewijs dat de apotheker als vaccinator een meerwaarde heeft. Integendeel, als kwetsbare patiënten zich niet meer door hun arts zouden laten vaccineren, is de kans op collaterale schade reëel. Het is precies die groep die baat heeft bij een check-up of een preventief onderzoek.

Bovendien is het vaccinatieregister (VacciWal/VacciCard - een project van onze Waalse en Brusselse ministers van Volksgezondheid), dat alle vaccins van een patiënt oplijst een essentieel onderdeel van de volksgezondheid. Terwijl huisartsen vaccinatiegegevens aanleveren via het SumEHR dat ze publiceren, moeten apothekers nog hun eigen software ontwikkelen om verbinding te maken met de Waalse en Brusselse gezondheidsnetwerken. Geen enkele arts (huisarts of specialist in een ziekenhuis) of verpleegkundige zou dus de vaccins kunnen raadplegen die een apotheker aan een patiënt heeft toegediend. Ook zouden patiënten geen volledig overzicht van hun vaccinatiestatus krijgen wanneer ze hun eigen vaccinatiedossier raadplegen, aangezien de vaccins die in de apotheek zijn toegediend, niet zouden worden opgenomen.

Voor BVAS en het Kartel is en blijft de huisarts de mandaathouder van het zorgvoorschrift. Het overhevelen van vaccinaties naar de apotheker verhoogt het al bestaande wantrouwen in de overheid. Het draagt ook bij tot de uitholling en devaluatie van het artsenberoep. Als het de overheid er echt om te doen is de vaccinatiegraad op te krikken, dan is het zinvoller om de vaccins rechtstreeks te leveren in de huisartsenpraktijken, zodat patiënten niet meer de omweg langs een apotheek moeten maken.

Met het sterke mandaat dat we van de kiezers kregen, zullen we consequent oppositie voeren tegen dit wetsontwerp van minister Vandenbroucke, de zoveelste kaakslag voor de hardwerkende huisarts.

Dr. Jos Vanhoof, bestuurslid BVAS

Dr. Luc Herry, ondervoorzitter BVAS

Dr. Johan Blanckaert, voorzitter BVAS

Dr. Thomas Gevaert, voorzitter Kartel

Dr. Michel Creemers, voorzitter huisartsen ASGB/Kartel

Dr. Paul De Munck, voorzitter GBO/Kartel 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht