Arbeidsongeschiktheidsattest: geef ons uw mening

02.10.2023

KAFKA peilt naar uw mening over de afschaffing van het ziektebriefje.

In oktober 2022 keurde het parlement een wet goed die werknemers van organisaties met minstens 50 werknemers toelaat om drie keer per jaar één dag ziek te zijn zonder medisch attest voor te leggen. Die werknemers moeten hun werkgever wel nog steeds onmiddellijk informeren over hun ziekte. Sommigen zouden die maatregel zelfs willen uitbreiden. Maar wat denken artsen hiervan ?

Op vraag van de federale overheid lanceert stuurgroep Kafka (Jong Domus, AADM, Kartel, BVAS) een korte enquête over het arbeidsongeschiktheidsattest van korte duur. Daarin polsen wij naar uw ervaringen bij het afschaffen van het arbeidsongeschiktheidsattest voor één dag bij grote ondernemingen en naar uw mening over het verder uitbreiden van deze maatregel. De enquête invullen duurt ongeveer 4 minuten en is volledig anoniem.

We duiden nog even de positie van BVAS voor wat betreft het uitbreiden van deze maatregel. BVAS is geen voorstander van het afschaffen van het ziektebriefje, ook niet voor de eerste drie dagen. Er liggen kapers op de kust die deze bevoegdheid maar al te graag uit onze handen willen nemen. Denk maar aan de vaccinaties en het medicatienazicht die de apothekers naar zich toe trekken. Uiteraard willen we de administratieve overlast voor de artsen drastisch verminderen, maar niet ten koste van verlies van ons competentieterrein noch ten koste van de gezondheid van onze patiënten. Al onze standpunten vindt u terug op www.absym-bvas.be. 

Maar hoe denkt u hierover?

Laat ons uw stem horen en vul de enquête in.

Alvast hartelijk dank!

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht