Binnenruimtes ventileren: een belangrijke pijler in de strijd tegen het coronavirus

15.02.2021

Een nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) m.b.t. het belang van ventilatie van binnenruimtes om de overdracht van het coronavirus via aerosols te beperken. 

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, HVAC-technici en het grote publiek, concentreert de Belgische Hoge Gezondheidsraad zich op omgevingen, die noch ziekenhuizen noch verzorgingsinstellingen zijn, en geeft hij een deskundig oordeel over het gebruik van ventilatie-, airconditioning- en luchtfiltratiesystemen om het risico van overdracht van SARS-CoV-2 via aerosolen te beperken.

Binnenruimtes ventileren: een belangrijke pijler in de strijd tegen het coronavirus

“Respecteer de hygiëneregels, hou afstand en doe je activiteiten liefst buiten.” Met onder andere deze gouden basisregels trekken we ten strijde tegen het coronavirus. Helaas maken de weergoden het ons niet gemakkelijk in deze winterperiode. Bovendien zullen er op termijn bij eventuele versoepelingen ook weer meer activiteiten binnen worden toegelaten. Met de opkomst van meer besmettelijke varianten is het daarom des te belangrijker om binnenruimtes zo goed mogelijk te ventileren, willen we nieuwe opstoten vermijden. Daarom heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) zijn vorig advies grondig herbekeken in het licht van de opgedane ervaringen en de recentste gegevens.

U kan het persbericht d.d. 15.02.2021 "Binnenruimtes ventileren: een belangrijke pijler in de strijd tegen het coronavirus" hier raadplegen.

Het volledige advies nr. 9616 kan u hieronder raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht