Coronavirus

Categorie: 
Algemeen

U vindt hier meer informatie over het coronavirus CoVID-19.

De meest recente informatie betreffende het coronavirus CoVID-19 vindt u op de website van Sciensano.

Op het centrale e-mailadres coronashortages@fagg-afmps.be kan u terecht voor het signaleren van zowel mogelijke tekorten als voorstellen van mogelijke oplossingen rond beschermingsmateriaal.

Raadpleeg ook het laatste nieuws rond de vaccinatiestrategie.

 
Maak uw keuze: 

Beschermingsmateriaal

Meer informatie over het gebruik, het aanbod en de vraag naar beschermingsmateriaal.

meer info

Huisartsen

Procedure bij een verdacht geval van COVID-19 voor huisartsen

meer info

Ziekenhuizen

Procedure bij een verdacht geval van COVID-19 voor ziekenhuizen

meer info

Patiënten

Hygiëneadvies voor de besmette patiënt

meer info

Preventie

Algemene adviezen om besmetting te voorkomen

meer info

Steunmaatregelen

Meer informatie over steunmaatregelen voor zelfstandigen

meer info

Verzekeringen

Informatie over de verzekering van de arts tijdens de coronacrisis

meer info

Zwangerschap

Vragen en antwoorden voor zwangere zorgverleners

meer info

Overlijden

Hoe omgaan met het overlijden van een COVID-19-patiënt

meer info

Interessante links

Websites, contactcenters e.a. met de meest actuele en praktische informatie

meer info

Nog vragen?

Heeft u nog vragen rond de coronacrisis?

meer info

Meer weten over

COVID-19: vaccinaties

U vindt hier meer informatie over de vaccinatiestrategie en de stand van zaken rond de COVID-19-vaccinaties.

meer info

(B)VAS tijdens de coronacrisis

Met de uitbraak van het COVID-19-virus zijn er op zeer korte termijn verschillende ingrijpende maatregelen genomen. 

meer info

Nieuw coronatestbeleid vanaf 6 april

Datum: 
30.03.2021

Het nieuwe Coronatestbeleid, dat op 29 maart 2021 aangekondigd werd, is gebaseerd op 3 pistes van testing: de klassieke PCR-testen, de repetitieve antigeentesten binnen bedrijven en de zelftesten, die binnenkort beschikbaar zullen zijn in de apotheken.

meer info

Hoe worden de ziekenhuisvoorschotten verdeeld en afgerekend?

Datum: 
23.11.2020

Met een praktische gids maakt Dr. Philippe Devos (BVAS) de medische raden en ziekenhuisartsen wegwijs in het doolhof van regels, criteria en parameters.

meer info

20 euro extra per GMD: BVAS-oplossing voor discriminatie jonge huisartsen

Datum: 
23.11.2020

BVAS heeft pasklare oplossing voor discriminatie jonge huisartsen bij toekenning van 20 euro extra per GMD.

meer info

Hervatting van de PCRtests voor asymptomatische hoogrisicocontacten vanaf 23.11.2020

Datum: 
18.11.2020

Beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - Hervatting van de PCRtests voor asymptomatische hoogrisicocontacten vanaf 23 november 2020 - duur van de isolatie ende quarantaineperiode - mogelijkheden die het portaal www.MijnGezondheid.be biedt om eentest te reserveren, de resultaten te raadplegen en een quarantainecertificaat te verkrijgen.

meer info

Geef ook zelfstandige artsen toegang tot verdubbeld overbruggingsrecht

Datum: 
17.11.2020

BVAS vraagt de regering om het overbruggingsrecht opnieuw open te stellen voor zelfstandige artsen.

meer info

COVID-19 vaccinatie in België

Datum: 
17.11.2020

De federale overheid en deelstaten werken samen voor de COVID-19 vaccinatie van minstens 8 miljoen Belgen.

meer info

KB miljardenvoorschot ziekenhuizen gepubliceerd

Datum: 
16.11.2020

Het Koninklijk Besluit over de voorwaarden voor de toekenning van de 2 miljard euro aan voorschotten aan de ziekenhuizen werd donderdag 12 november in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

meer info

COVID-19: update teststrategie

Datum: 
16.11.2020

De Interministeriële Conferentie (IMC) heeft op zaterdag jl. (14.11.2020) beslist om de huidige regels rond het (niet) testen van hoog-risico contacten t.e.m. zondag 22 november 2020 te verlengen. In de loop van deze week zal Sciensano verder informeren over de regels die vanaf maandag 23 november 2020 zullen gelden.

meer info

Versoepeling staalafnames tijdens de COVID-19-pandemie

Datum: 
16.11.2020

Personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde uit te oefenen, kunnen sinds 13 november 2020 tot en met 30 juni 2021 geneeskundige handelingen verrichten in het kader van de coronavirus COVID-19-epidemie.

meer info

BVAS ziet COVID-testing in de apotheek niet zitten

Datum: 
06.11.2020

BVAS maakt voorbehoud tegen de rol die de apothekers zich toe-eigenen in de COVID-testingstrategie. Als apothekers sneltesten afnemen en uitvoeren in hun apotheek is dat volgens de beroepsvereniging van artsen klinisch biologen illegale uitoefening van de geneeskunde.

meer info

Vlaams Artsensyndicaat start petitie tegen attestenoverlast

Datum: 
04.11.2020

Het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) pakt uit met twee initiatieven: een petitie die artsen ondertekenen om de attestenoverlast in te dijken, gecombineerd met een sensibiliseringsactie die de aanvragers van attesten op andere ideeën moet brengen.

meer info

Orde: optimale verdeling van beschikbare middelen o.l.v. de hoofdarts

Datum: 
02.11.2020

Nood aan een efficiënte aanpak onder leiding van de hoofdarts om in een ziekenhuis de dreigende schaarste aan middelen door de COVID-19-pandemie op te vangen

meer info

BVAS krijgt gehoor: artsen mogen reguliere zorg blijven aanbieden

Datum: 
30.10.2020

Op vrijdag 30 oktober jl. maakte het Overlegcomité nieuwe, strengere maatregelen bekend in de strijd tegen COVID-19. BVAS is tevreden dat artsen binnen en buiten het ziekenhuis reguliere zorg aan hun patiënten kunnen blijven aanbieden. In tegenstelling tot de eerste lockdown eerder dit jaar mogen ze nu dus ook patiënten met niet-dringende zorgvragen op consultatie blijven ontvangen.

meer info

Goede zaak dat hoofdartsen met meer gezag patiënten kunnen laten transfereren. Nieuwe beroepsgroepen voor COVID-testen worden best ingezet in test- of triagecentra

Datum: 
30.10.2020

Donderdag 29 oktober jl. werden twee amendementen van sp.a unaniem goedgekeurd in de Kamer. Hoofdartsen krijgen het gezag om patiëntentransfers tussen ziekenhuizen steeds te laten doorgaan, ook als de familie zich verzet, om zo plaats te maken voor ziekere patiënten. En bijkomende beroepsgroepen krijgen de toelating om COVID-testen af te nemen zodat artsen meer tijd kunnen vrijmaken voor zorgverlening.

meer info

CoVID-19: verfijning teststrategie

Datum: 
30.10.2020

Het testen van asymptomatische hoog-risico contacten wordt beperkt zolang de testcapaciteit onder druk staat. Er gold reeds een uitzondering voor personeel in de gezondheidszorg.

meer info

Tijdelijke opschorting accreditering

Datum: 
23.10.2020

BVAS verheugt zich over het idee dat artsen dit jaar geen accrediteringspunten meer moeten behalen

meer info

COVID-19-huisartsenbarometer

Datum: 
15.10.2020

COVID-19-huisartsenbarometer is van start gegaan en brengt raadplegingen voor luchtwegklachten in kaart. U kan nu reeds de gegevens via uw EMD doorgeven.

meer info

CoVID-19: zes concrete voorstellen om de werklast van huisartsen te verlichten

Datum: 
30.09.2020

De BVAS maakt zich zorgen over de noodkreten van huisartsen die worden overspoeld door verzoeken om PCR-tests en attesten voor asymptomatische patiënten.

meer info

Aanvullende crisisuitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen is een stap in de goede richting

Datum: 
25.09.2020

In het Staatsblad van 23 september 2020 verscheen een KB ‘houdende toekenning ingevolge de Covid-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten’. Voor de BVAS is dit een stap in de goede richting die echter nog lang niet volstaat.

meer info

Voor en na corona: welke lessen trekt de BVAS?

Datum: 
24.09.2020

Sylvie Geurts, Stijn Geysenbergh en Dirk Scheveneels (BVAS) laten namens hun syndicaat hun licht schijnen over de uitbetaling van honoraria, de manier van functioneren van triagecentra en wachtposten, weekwachten en de diverse soorten van praktijkvormen. Een voorsmaakje.

meer info

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

Datum: 
15.09.2020

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen. 

meer info

BVAS vraagt forfaitaire vergoeding voor artsen in opleiding

Datum: 
17.08.2020

Na alle inspanningen tijdens de CoVID-19-crisis dreigen artsen in opleiding (ASO's) in de kou te blijven staan. BVAS vindt dit verontrustend.

meer info

‘Tracing against corona’: handige website bundelt alles wat je moet weten over testing en tracing

Datum: 
14.08.2020

‘Tracing against corona’, een initiatief van het Interfederaal Comité Tracing en Testing Covid-19, is een echte aanrader. Deze handige website bundelt alle informatie die je nodig hebt over de procedures en strategie bij het testen en opsporen van besmette patiënten.

meer info

Organisatie van de staalafname en de triage- en afnamecentra

Datum: 
03.08.2020

Deze gezamenlijke brief wordt aan de huisartsen, de triage- en afnamecentra, de huisartsenkringen en aan de huisartsenverenigingen en artsensyndicaten gericht met betrekking tot de staalafname en de triage- en afnamecentra. 

meer info

Gratis mondmaskers op voorschrift voor risicopatiënten? Fake news!

Datum: 
31.07.2020

Fake news: risicopatiënten zouden recht hebben op 10 mondmaskers per week.

meer info

De coronacrisis is niet het moment om te experimenteren met ons gezondheidszorgsysteem

Datum: 
14.07.2020

In een open brief aan de voorzitters van de politieke partijen roept BVAS op om voorzichtig om te springen met ons Belgisch gezondheidszorgsysteem. De coronacrisis is niet het moment om te experimenteren met de fundamentele structuren van dit zeer waardevolle systeem dat elke dag opnieuw zijn kwaliteiten bewijst.

meer info

Applaus van de bevolking, awoe van de Vlaamse overheid

Datum: 
01.07.2020

Het misprijzen van de Vlaamse Overheid voor de huisartsen en de huisartsenkringen heeft vandaag een nieuw dieptepunt bereikt.

meer info

Beschermingsmateriaal: RIZIV-tegemoetkoming voor zorgverleners

Datum: 
29.12.2020

Het RIZIV verleent een tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal van de zorgverleners, aangepast aan de specificiteit van elk beroep.

meer info

Teleconsultatie moet blijven maar dan wel aan hetzelfde tarief als gewone consultatie

Datum: 
25.06.2020

Nu er plannen zijn om de teleconsultatie ook na de coronacrisis te bestendigen, dringt BVAS aan op hetzelfde tarief en hetzelfde remgeld als voor een gewone consultatie.

meer info

BVAS en UEMO vragen erkenning voor impact COVID-19 op welzijn en inkomen van huisartsen

Datum: 
19.06.2020

De Europese unie van huisartsen (UEMO) dringt bij de regeringen van de Europese lidstaten aan op speciale aandacht voor het fysieke en psychische welzijn van huisartsen tijdens en na de coronacrisis. De UEMO, waarin de BVAS België vertegenwoordigt, dringt ook aan op financiële compensatie voor het aanzienlijke inkomensverlies van huisartsen.

meer info

Contact tracing COVID-19 en patiëntengegevens: update

Datum: 
11.06.2020

Er was recentelijk heel wat te doen omtrent de vraag of artsen een schending van hun beroepsgeheim begaan indien zij patiëntengegevens delen met Sciensano.

meer info

BVAS: inzet van artsen tijdens coronacrisis belonen met 5 C.P. voor accreditering

Datum: 
27.05.2020

BVAS wil inzet van artsen tijdens coronacrisis belonen met 5 credit points voor accreditering

meer info

Oppositiepartijen willen Covid19-pandemie misbruiken om gratis geneeskunde in te voeren

Datum: 
15.05.2020

De Kamercommissie Volksgezondheid boog zich op vrijdag 15 mei over wetsvoorstellen van sp.a, PS en Vlaams Belang die ereloonsupplementen voor coronapatiënten onmogelijk maken. Deze wetsvoorstellen zijn overbodig.

meer info

Contact tracing COVID-19 en patiëntengegevens: moet de arts melden of niet?

Datum: 
14.05.2020

Er is heden heel wat te doen omtrent de vraag of artsen gegevens mogen delen van patiënten waarvan de arts vermoedt of vaststelt dat deze besmet is met COVID-19, of wanneer de zelf besmette arts vermoedt dat hij de infectie zou kunnen hebben doorgegeven aan zijn patiënten.

meer info

Meerkost COVID-19: BVAS heeft enkele voorstellen voor een passende vergoeding

Datum: 
12.05.2020

BVAS vraagt dat artsen passend vergoed worden voor meerkost COVID19

meer info

Eindelijk ook mondmaskers voor specialisten buiten het ziekenhuis

Datum: 
12.05.2020

Artsen-specialisten kunnen bij hun stad of gemeente een pakket chirurgische mondmaskers afhalen.

meer info

RIZIV: medische getuigschriften gedurende de COVID-19-periode

Datum: 
06.05.2020

In het kader van de COVID-19-epidemie zijn recent een reeks wijzigingen aangebracht aan verschillende medische getuigschriften.

meer info

Algemene vergaderingen: uitstel verlengd en goedkeuring jaarverslag

Datum: 
30.04.2020

De mogelijkheid om de Algemene Vergadering (AV) met maximaal 10 weken uit te stellen wordt uitgebreid voor elke AV die opgeroepen of geagendeerd is voor 30 juni 2020, maar vergeet ook niet de goedkeuring van het jaarverslag.

meer info

Het verbod op electieve behandelingen

Datum: 
25.04.2020

Een bijdrage van advocatenkantoor Arcas Law.

meer info

BVAS betreurt wantrouwen van de RIZIV-controledienst tegen de ziekenhuisartsen

Datum: 
23.04.2020

Op het moment dat artsen het beste van zichzelf geven om de corona-uitbraak in te dijken en de heropstart van niet-dringende zorg voor te bereiden, is het wantrouwen van het RIZIV ongepast en contraproductief.

meer info

Huisartsen kunnen grootschalig testen op COVID19 mits voldoende testkits en beschermingsmateriaal

Datum: 
21.04.2020

Op dit moment zijn de huisartsen nog niet klaar voor een grootschalige golf van tests.

meer info

Podologen actief tijdens COVID-19 crisis

De Belgische Vereniging der Podologen, BVP-ABP, wil graag alle zorgverstrekkers en andere actoren binnen de zorg informeren van onze activiteit als podoloog tijdens de coronacrisis.

meer info

Begrip verder uitstel niet-dringende zorg maar BVAS waarschuwt

Datum: 
17.04.2020

BVAS heeft begrip voor verder uitstel van niet-dringende zorg maar waarschuwt ook voor ernstige gezondheidsrisico’s

meer info

Zorgcontinuïteit in de kinesitherapie

AXXON, de beroepsvereniging van kinesitherapeuten, ontvangt veel echo’s van “fake news” over de zorgcontinuïteit binnen de kinepraktijken.

meer info

BVAS vraagt de al te bescheiden vergoeding van artsen in woonzorgcentra op te trekken

Datum: 
15.04.2020

In een brief aan minister Wouter Beke vraagt het Vlaams Artsensyndicaat om de al te bescheiden vergoeding van de CRA tijdens de duur van de pandemie minstens te verdubbelen. 

meer info

Welke applicaties zijn veilig voor teleconsultatie?

Datum: 
14.04.2020

Experts van e-Gezondheid beoordeelden 6 apps voor teleconsultatie.

meer info

BVAS vraagt COVID19-screening in alle woonzorgcentra

Datum: 
08.04.2020

BVAS is verontwaardigd over het gebrek aan COVID19-screening en beschermingsmateriaal in de woonzorgcentra (WZC).

meer info

Orde: teleconsultaties en medische attesten in tijden van pandemie

Datum: 
03.04.2020

Het bureau van de nationale raad van de Orde der artsen reageert in een persbericht over teleconsultaties via videobeelden, alsook rond het opmaken van medische attesten ter rechtvaardiging van het overtreden van de dringende overheidsmaatregelen tijdens de COVID-19-pandemie.

meer info

Zorg op afstand tijdens de coronacrisis

Datum: 
02.04.2020

Het RIZIV heeft om de continuïteit van de zorg en de veiligheid van patiënt en zorgverleners te garanderen een vergoeding uitgewerkt voor nieuwe verstrekkingen in tal van domeinen. 

meer info

Compensatiepremie

Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben

meer info

Psychologische ondersteuning voor zorgverleners

Datum: 
31.03.2020

Online-platform De ZorgSamen: veerkracht van zorgverleners verhogen tijdens én na de crisis

meer info

BVAS vraagt artsen na te kijken of ze tijdens de coronapandemie verzekerd zijn buiten hun specialisatie

Datum: 
31.03.2020

Dekt uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering tijdens de coronacrisis medische fouten buiten uw specialisatie?

meer info

Orde drukt waardering uit voor zorgverleners en vrijwilligers

Datum: 
27.03.2020

Waardering voor alle zorgverleners en vrijwilligers – Attest voor verplaatsingen bij politiecontroles

meer info

Steun aan eerstelijnsorganisaties

Datum: 
26.03.2020

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, stelt middelen ter beschikking van eerstelijnsorganisaties om de uitzonderlijke noden mee op te vangen.

meer info

Aso's betalen met behulp van voorschot ziekenhuizen

Datum: 
26.03.2020

Voorschot van 1 miljard euro voor ziekenhuizen aanspreken om artsen-specialisten in opleiding te betalen.

meer info

Vraag van kinderpsychiaters om videoconsultaties aan te mogen rekenen is legitiem

Datum: 
25.03.2020

Kinder- en jeugdpsychiaters vragen om de nomenclatuurnummers voor psychotherapie 45 min (109631) en mediatietherapie (109675) aan te passen voor video- of teleconsultatie.

meer info

AMMA verzekert waarborg beroepsaansprakelijkheid tijdens coronacrisis

Datum: 
24.03.2020

Waarborgen B.A. Beroep en B.A. Uitbating blijven verworven 

meer info

Nieuwe financiering triagecentra na “historische” medicomut

Datum: 
23.03.2020

Artsen in een triagecentrum worden vanaf 23 maart 2020 vergoed met het honorarium voor de consultatie van een geaccrediteerde huisarts.

meer info

BVAS wenst voorzitter Philippe Devos een spoedig herstel

Datum: 
23.03.2020

Dr. Philippe Devos, voorzitter van BVAS, testte positief op COVID-19 en bevindt zich thuis in quarantaine. 

meer info

Artsen die praktijk sluiten, hebben recht op vervangingsinkomen

Datum: 
20.03.2020

Artsen die hun praktijk sluiten om alleen nog dringend noodzakelijke zorg te bieden, hebben recht op vervangingsinkomen.

meer info

Collega’s, laten we samen vechten!

Datum: 
18.03.2020

Dr. Philippe Devos, voorzitter BVAS, spreekt alle artsen moed in. 

meer info

Nieuwe nomenclatuur in coronacrisis

In het kader van de pandemie van het coronavirus (COVID-19) geven we u graag enige duiding over de nieuwe nomenclatuurcodes.

meer info

COVID-19: richtlijnen van de Orde

Datum: 
18.03.2020

Naar aanleiding van een schrijven van BVAS publiceerde de Nationale Raad van de Orde van Artsen woensdag 18 maart richtlijnen in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

meer info

BVAS haalt slag thuis: twee nomenclatuurnummers voor telefonisch advies COVID-19

Datum: 
16.03.2020

2 nieuwe nomenclatuurnummers in het kader van COVID-19

meer info

VAS roept burgers op mee te helpen in strijd tegen corona

Datum: 
12.03.2020

Help ons jullie te helpen.

meer info

Organisatie van de afname van stalen + Monitoring van behandelcapaciteit

Datum: 
05.03.2020

De gezamenlijke communicatie van de verschillende overheden i.v.m. de organisatie van de staalafname en monitoring van de behandelcapaciteit inzake het COVID-19.

meer info