BVAS is blij met de omzendbrief van minister Jambon aan de politie inzake agressie (Persbericht BVAS)

25.04.2017

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kondigde afgelopen zaterdag op het symposium de Medische Wereld aan de VUB aan om binnenkort een omzendbrief inzake agressie naar alle lokale politiezones te sturen. Agressie tegen artsen is lokaal gebonden, en situeert zich binnen politiezones vaak in bepaalde wijken. Met de omzendbrief wil minister Jambon de politiezones meer bewust maken van de problematiek, mogelijke problemen in kaart brengen en tot een nauwere samenwerking komen tussen politie, gerecht en huisartsenkringen.

Het overmaken van dergelijke omzendbrief aan de politiezones - wat een formele instructie betekent - was een nadrukkelijke vraag van de BVAS d.d. 19 september 2016 bij de bespreking op het kabinet Jambon van het dossier agressie bij hulpverleners, en bij huisartsen in het bijzonder. Toen al werden afspraken gemaakt over een sensibiliseringscampagne, een alarm-app en een formele omzendbrief vanwege de minister van Binnenlandse Zaken om protocollen tussen huisartsenkringen en politiezones vanuit het federale niveau te stimuleren.

Tot vandaag is die samenwerking immers afhankelijk van lokale initiatieven en van goede wil. De BVAS vroeg in september 2016 om tot een eenvormig federaal kader te komen waarop het kabinet voorstelde om een omzendbrief aan de politiezones te zenden.

De BVAS is dan ook verheugd te vernemen dat minister Jan Jambon haar voorstel daadwerkelijk doet uitvoeren en dat hij de veiligheid van artsen als prioritair behandelt.

Na het ontwerp van wet inzake het casusoverleg, waarover de BVAS d.d. 10 maart 2017 met Minister Koen Geens ging discuteren, waardoor het uitwisselen van bijzonder gevoelige gegevens op medisch en justitioneel niveau mogelijk wordt, is dit een tweede concrete stap richting meer veiligheid voor de zorgverleners.

Dr. Marc Moens
Voorzitter BVAS

Het dossier met alle actiepunten die door de BVAS werden voorgelegd aan het Kabinet van Minister Jambon in september 2016 kan u hieronder raadplegen. 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht