BVAS: CM-baas verloont de artsen

02.02.2021
Dr. Marc Moens

In De Morgen van 1 februari peroreert Luc Van Gorp dat de verloning van artsen niet meer mag bedragen dan wat de premier verdient.

In De Morgen van 1 februari peroreert Luc Van Gorp dat de verloning van artsen niet meer mag bedragen dan wat de premier verdient. Zijn eigen loon mag dus meer zijn. De CM heeft niet de gewoonte dermate transparant te zijn dat ze het loon en de voordelen, zoals de appel voor de dorst, de uitloopbaan en het pensioen, van haar voorzitter bekend maakt. Dan pas zou iedereen weten hoeveel zijn aandeel is in de ruim 1 miljard euro die de ziekenfondsen van de overheid krijgen als administratiekost. Die vraag werd al meermaals door menigeen gesteld, maar dat is een dovemansgesprek.

Dit geheel terzijde. Behalve in de universitaire ziekenhuizen ontvangen artsen geen verloning. Ze werken als zelfstandigen. De berekening werd al herhaaldelijk gemaakt: als artsen in loondienst zouden werken, dan wordt hun personeelskost zo’n 80 % duurder ten gevolge van de sociale bijdragen, groepsverzekering, verplicht aantal verlofdagen, recuperatie van de 24/7 permanenties die door een hoger aantal artsen worden gepresteerd gezien de normale 38-uren werkweek.

Van Gorps nieuw rondje artsen bashen komt om drie redenen op een ongepast moment. Als eerste publiceert De Standaard (ook d.d. 1 februari) op zijn frontpagina dat 460.000 langdurig zieken door de mutualiteiten worden afgeserveerd omdat ze geen absolute prioriteit zijn. De CM geeft toe dat ze medische documenten laat invullen door niet gekwalificeerde medewerkers. Pro forma volgt er nog een krabbel door een adviserende arts. De verpletterende administratie inroepen om een gebrek aan artsen-adviseurs te verklaren, verhult de realiteit dat er van hogerhand geen respect is voor het werk van deze medici, niet financieel, niet inhoudelijk. Zoals de heer Van Gorp ook maar weinig respect heeft voor medici tout court, al zijn omzwachtelde bewoordingen ten spijt.

Dat zijn demarche midden de coronastrijd wordt gevoerd is een tweede reden om ze ongepast te noemen. Artsen hebben al genoeg met de dagelijkse spanning en stress om patiënten de nodige zorg te verlenen, soms in extreem moeilijke omstandigheden, met de angst om zelf besmet te raken en partner en kinderen te contamineren, om nu nog een schuldgevoel aangepraat te krijgen door een doorgegroeide ex-verpleegkundige. Van Gorp meldt, uit compassie of leedvermaak, dat is onduidelijk, dat er ook artsen zijn die ten gevolge van de covidcrisis geen praktijk konden voeren en dus ook geen inkomen kunnen verwerven. Ons syndicaat zorgde ervoor dat die zelfstandige artsen recht kregen op financiële ondersteuning van overheidswege. Wat deed de CM voor die artsen-leden?

Ten derde doet Van Gorp alsof hij niet op de hoogte is van de grootscheepse hervorming van de nomenclatuur die volop aan de gang is door drie expertenteams. Of is het desinteresse? Hervorming van de nomenclatuur is voor BVAS altijd een continuüm geweest. Er werd de voorbije jaren al heel wat bijgestuurd voor beroepen die minder financieel aantrekkelijk waren zoals huisartsgeneeskunde, psychiatrie, pediatrie, oncologie, dermatologie …. via aftopping bij disciplines die wat rijkelijker bedeeld werden. BVAS werkt actief mee aan die grondige hervorming van de nomenclatuur. Bij die besprekingen weegt het principe van loon naar werk bij BVAS zwaar door: moeilijkheidsgraad, opleidingsduur, stressfactoren, urgenties, oproepbaarheid,  die meer  in rekening moeten worden gebracht en, niet in het minst, ook de kwaliteit en excellentie van de geleverde prestaties.

Ten slotte: nogal wat CM-directieleden zitten in raden van bestuur van ziekenhuizen. Het is niet uitzonderlijk dat in die ziekenhuizen directies zonder instemming van de artsen belangrijke supplementen toevoegen aan de honoraria die dan integraal in de kassa van het ziekenhuis terechtkomen. Ik ga ervan uit dat dergelijke handelswijze expliciet verboden wordt in het nieuwe ethische advies van de CM dat De Morgen kon inkijken.

Dr. Marc Moens, Erevoorzitter BVAS

Lees hier ook de reactie van Dr. Philippe Devos, Voorzitter van BVAS.

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht