BVAS dringt aan op spoedige regeling praktijkpremie voor huisartsen

23.09.2019

BVAS dringt bij minister De Block aan op een spoedige regeling voor de geïntegreerde praktijkpremie.

BVAS stelt vast dat de regelgeving voor de geïntegreerde praktijkpremie voor 2018 nog niet in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Het gevolg is dat de huisartsen deze premie nog steeds niet kunnen aanvragen. In een brief aan minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block, dringt BVAS aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen, in het belang van alle huisartsen.

Huisartsen die aan de criteria beantwoorden, komen in aanmerking voor een geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van e-diensten. De aanvraag van die premie kan maar gebeuren nà publicatie van het Koninklijk Besluit dat de voorwaarden en modaliteiten voor de financiële vergoeding door het RIZIV bepaalt. In normale omstandigheden start de aanvraagperiode begin juli van het jaar nadien.

Maar dit jaar heeft de procedure ernstige vertraging opgelopen. Aangezien het vereiste KB nog niet in het Staatsblad is gepubliceerd, kan de aanvraagprocedure voor de praktijkpremie van 2018 niet van start gaan. Huisartsen worden op die manier financieel benadeeld en dat is voor BVAS onaanvaardbaar. Dat de regering in lopende zaken is, kan daarbij niet als excuus blijven gelden.

Helaas is het uitstel van de geïntegreerde praktijkpremie geen alleenstaand geval. Ook regelgeving voor andere premies - bv voor stagemeesters - laat op zich wachten. Voor BVAS is deze gang van zaken zorgwekkend. Huisartsen die aan de criteria voldoen, hebben nu eenmaal recht op deze vergoedingen. BVAS kan niet aanvaarden dat deze vergoedingen naar de Griekse kalender worden verwezen.

In de brief aan minister De Block vraagt BVAS welke stappen ze zal ondernemen om tegemoet te komen aan onze rechtmatige vraag die in het belang is van alle huisartsen.

Dr. Philippe Devos, Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht