BVAS: eerste horde ereloonsupplementen genomen

07.02.2023

De ad hoc overlegstructuur die zich buigt over artikel 155 §3 van de ziekenhuiswet heeft een belangrijke kaap gerond.

Onder druk van BVAS komt er nu eindelijk duidelijkheid over de aanrekening van directe en indirecte kosten op de centraal geïnde artsenhonoraria. Ziekenhuisbeheerders moeten uitvoerig en in detail toelichten welke kosten ze ten laste van medische prestaties leggen.

De ad hoc overlegstructuur onder leiding van professor Johan Kips stemde vrijdag in met een aantal belangrijke eisen van BVAS. Zo moeten de ziekenhuisbeheerders alle kosten die ze aan de artsen doorrekenen voortaan verantwoorden. Bij de aanrekening worden ze bovendien geacht te preciseren hoe ze de betaling geregeld willen zien: per categorie van specialisten, per afdeling of per arts.

Belangrijk daarbij is dat beheerders verplicht worden om te bewijzen dat de kosten die ze ten laste van de artsen leggen niet onder het budget financiële middelen (BFM) vallen. Ook als ziekenhuizen voor bepaalde kosten subsidies van de gemeenschappen of andere regionale overheden ontvangen, gaat het niet op dat ze dezelfde kosten nog eens verhalen op de artsen. Ziekenhuizen die twee keer langs de kassa passeren voor dezelfde kosten, voor BVAS kan het niet langer. Hoog tijd om er paal en perk aan te stellen.

De ondoorzichtige aanrekening van indirecte kosten is BVAS al langer een doorn in het oog. We dringen aan om ze zo veel mogelijk te beperken. Ziekenhuizen zien er bijvoorbeeld geen graten in om kosten te blijven aanrekenen voor materiaal dat al is afgeschreven. En de kosten van nieuw materiaal verhalen ze zonder de restwaarde van het oude materiaal in rekening te brengen. Dit kan zo niet verder.

Daarnaast is het voor BVAS van cruciaal belang dat beheerders een strikte informatieplicht opgelegd krijgen. Alle kosten die ze ten laste van medische prestaties leggen, moeten ze in een gedetailleerd bestand overmaken en uitvoerig toelichten aan de medische raad en het permanent overlegcomité van het ziekenhuis. Via de ziekenhuiswet kunnen boetes voorzien worden voor ziekenhuizen die artikel 155 niet naleven.

Voortaan geldt als regel dat ziekenhuizen elke wijziging aan de kostenaanrekening schriftelijk en uitvoerig moeten toelichten aan de medische raad. Zonder onderlinge overeenstemming gaat de wijziging niet door. In het geval er na zes maanden nog geen onderlinge overeenstemming gevonden is, wordt een arbitragecommissie aangesteld.

Let wel, het dossier moet nog voor de paritaire commissie artsen-ziekenhuizen komen. Mogelijk kunnen de ziekenhuizen daar nog voor vertraging zorgen.

Om af te ronden: de ziekenhuizen hebben er een handje van weg om te pas en vooral te onpas bij de artsen aan te kloppen. BVAS wil komaf maken met die praktijk. Volstaat de overheidsfinanciering niet om rond te komen, dan moeten de ziekenhuizen maar hogere dotaties vragen.

Dr. Johan Blanckaert
Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht