BVAS en UEMO vragen erkenning voor impact COVID-19 op welzijn en inkomen van huisartsen

19.06.2020

De Europese unie van huisartsen (UEMO) dringt bij de regeringen van de Europese lidstaten aan op speciale aandacht voor het fysieke en psychische welzijn van huisartsen tijdens en na de coronacrisis. De UEMO, waarin de BVAS België vertegenwoordigt, dringt ook aan op financiële compensatie voor het aanzienlijke inkomensverlies van huisartsen.

De ‘European Union of General Practitioners’ (UEMO) promoot de huisartsgeneeskunde in Europa en verenigt 500.000 huisartsen uit 24 landen. Voor elk land is de grootste artsenvereniging aangesloten. Voor België, stichtend lid in 1967, is dat de BVAS.

De UEMO vraagt van de Europese overheden aandacht voor de impact die het managen van de COVID19-uitbraak heeft op het fysieke en psychische welzijn van huisartsen. De organisatie verwijst daarbij naar de niet aflatende inzet van huisartsen in de bestrijding van COVID19, maar ook naar het lijden veroorzaakt door ziekte en overlijden van collega’s en patiënten.

De Europese huisartsenunie houdt bij de diverse regeringen een krachtig pleidooi voor financiële compensatie van huisartsen die tijdens de coronapandemie aanzienlijk minder inkomsten hadden. Het minimum minimorum is de terugbetaling van de extra kosten en het beschermingsmateriaal dat ze zelf moesten aankopen.

Op haar algemene vergadering van 13 juni heeft de UEMO een lans gebroken om COVID19 in alle 24 lidstaten te erkennen als beroepsziekte. België heeft die stap inmiddels al gezet, samen met 8 andere landen. Voor de UEMO is de erkenning als beroepsziekte hoogdringend als blijk van waardering voor de cruciale rol die huisartsen op zich hebben genomen in de frontlinie van de epidemie.

Daarnaast vraagt de UEMO aan de Europese regeringen aanzienlijke financiële ondersteuning voor de switch naar telegeneeskunde waarmee huisartsen de continuïteit van de zorg tijdens de epidemie hebben gewaarborgd. De Europese huisartsenunie hamert ook op voldoende beschermingsuitrusting voor zorgverleners en vraagt dat minderbedeelden makkelijker toegang krijgen tot de zorg.

Bij de promotie van de huisartsgeneeskunde verdedigt de UEMO dezelfde waarden die ook de BVAS hoog in het vaandel draagt: onafhankelijkheid van de arts, therapeutische vrijheid en het medisch geheim. Waarden die al te vaak opzij worden geschoven door voorstanders van een collectivistische geneeskunde, die de essentie van de huisartsgeneeskunde ondergeschikt maakt aan administratieve constructies.

Dr. Philippe Devos, Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht