BVAS: extra kilometer-uurvergoeding tijdens de wachtdiensten

28.01.2021

BVAS wil aanvullende kilometer-uurvergoeding voor lange reistijden tijdens de wachtdiensten.

BVAS wordt regelmatig benaderd door huisartsen in dunbevolkte gebieden die klagen over lange reistijden tijdens de wachtdiensten als gevolg van de spreiding van de bevolking. Om tegemoet te komen aan deze klachten, heeft BVAS een voorstel klaar om in de nomenclatuur een aanvullende vergoeding per kilometer-uur te voorzien voor lange verplaatsingen tijdens de wachtdienst.

Sinds de fusie van de wachtzones rond de wachtposten zijn de reistijden voor huisartsen aanzienlijk toegenomen. Wellicht zullen de verplaatsingen nog langer worden wanneer functionele samenwerkingsverbanden tussen verschillende wachtposten tot stand komen.

De nomenclatuur van de artsenhonoraria voorziet momenteel in een "aanvullende reiskostenvergoeding voor huisartsen in plattelandsgebieden". De vergoeding wordt berekend op basis van de afstand tussen de woning van de patiënt en de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk indien die afstand meer dan drie kilometer bedraagt. Deze vergoeding geldt alleen in een beperkt aantal gemeenten.

BVAS zal bij de Technische Geneeskundige Raad van het RIZIV het volgende voorstel indienen:

  • In de nomenclatuur wordt een aanvullende kilometer-uurvergoeding voor lange verplaatsingen tijdens de wachtdienst opgenomen;
  • De berekening van het aantal kilometers wordt gebaseerd op tweemaal de afstand tussen de woonplaats van de patiënt en de wachtpost of de huisartsenpraktijk als de wachtdienst niet via een wachtpost wordt georganiseerd en dit, indien die afstand meer dan vijftien kilometer bedraagt;
  • Deze kilometer-uurvergoeding wordt in het hele land toegepast.

Om te voorkomen dat patiënten uit gemeenten die het verst van een wachtpost verwijderd zijn, worden gestraft, stelt BVAS voor om deze vergoeding te innen via de derdebetalersregeling.

Dr. Philippe Devos, Voorzitter BVAS
Dr. Dirk Scheveneels, Ondervoorzitter BVAS
Dr. David Simon, Bestuurslid BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht