BVAS hekelt 'intimiderende' registratieprocedure RIZIV voor conventiestatus artsen

15.02.2024

De BVAS heeft diverse vragen ontvangen van artsen die hun conventiestatus willen wijzigen van gedeeltelijk geconventioneerd (2023) naar niet-geconventioneerd met betrekking tot het nieuwe akkoord 2024-2025. 

In het kader van deze registratie wordt er via ProGezondheid aan deze artsen gevraagd om hun conventiestatus als gedeeltelijk geconventioneerd te (her)bevestigen voor de periode tussen 01.01.2024 (de startdatum van het nieuwe akkoord) en de dag waarop zij ervoor kiezen om hun conventiestatus te wijzigen naar niet-geconventioneerd. Volgende mededeling wordt meer bepaald via ProGezondheid gesteld:

In geval van weigering dient u eerst uw gedeeltelijke toetreding tussen de begindatum van het akkoord en de datum van vandaag te registreren in het pop-up venster. Daarna kan u uw weigering registreren die ingaat vanaf de datum van vandaag of een datum in de toekomst.

Het RIZIV geeft twee redenen voor deze nieuwe vraagstelling: ten eerste kan er geen retrospectieve weigering worden geregistreerd, en ten tweede willen ze ervoor zorgen dat de gegevens up-to-date blijven door een expliciete herbevestiging te vragen van het toetredingsschema.

Volgens de BVAS is deze nieuwe vraagstelling juridisch overbodig, aangezien de wetgeving al voorziet in het behoud van de conventiestatus van de betrokken arts van het vorige akkoord tot de datum van de weigering tot toetreding tot het nieuwe akkoord. De BVAS beschouwt deze extra vraagstelling eerder als intimiderend en vraagt om deze af te schaffen. Artsen die willen deconventioneren, kunnen deze extra vraag invullen zonder gevolgen, en ze hoeven zich niet afgeschrikt te voelen. De mogelijkheid om volledig te deconventioneren blijft bestaan onder dezelfde voorwaarden als voorheen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht