BVAS keurt financiering wachtposten goed maar houdt vast aan vrije keuze huisartsen

19.12.2018

In de medicomut heeft BVAS op maandagavond 17 december 2018 de aangepaste financiering van de wachtposten voor 2018 en 2019 goedgekeurd.

BVAS steunt de bestaande en nieuwe wachtposten maar blijft ijveren voor de vrije keuze van huisartsen om de continuïteit van zorgen te organiseren in een wachtpost of in een door de huisartsenkring georganiseerde wachtdienst. Het wachtpostmodel mag niet van bovenaf opgelegd worden.

De medicomut keurde maandag het voorstel van het RIZIV voor de financiering van de huisartsenwachtposten goed. Voor de bestaande en nieuwe wachtposten is in 2019 een budget van 25,411 miljoen euro beschikbaar. De nota van het RIZIV omvat zowel een herziening van de uitgaven 2018, een voorstel voor de financiering van de bestaande wachtposten in 2019, en een voorstel voor de financiering van nieuwe initiatieven in 2019. De totale uitgave voor volgend jaar wordt geraamd op 27,200 miljoen euro. Voor de overschrijding van 1,789 miljoen wordt een oplossing gezocht binnen het bestaande budget.

BVAS keurde het voorstel goed maar wijst erop dat er voor de oprichting van wachtposten op dit moment geen wettelijke verplichting bestaat. Het standpunt van BVAS in deze is duidelijk: het zijn de huisartsen zelf die kiezen hoe in hun zone de zorgpermanentie wordt georganiseerd. Hun enige verplichting is elke patiënt op elke plaats en op elk moment een antwoord te bieden op zijn noden. Zo richten sommige huisartsen een wachtpost op en doen andere dat niet. BVAS steunt de bestaande en nieuwe wachtposten en ijvert voor een correcte financiering. Maar het wachtpostmodel mag niet opgedrongen worden. In heel wat regio’s organiseren de huisartsenkringen vlot de wachtdiensten. Beide systemen mogen naast elkaar blijven bestaan en zijn voor BVAS evenwaardig.

BVAS wijst er ten slotte nog op dat in het ontwerp van wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering, dat op 21 september jl. werd goedgekeurd door de ministerraad, er evenmin sprake is van een verplichting tot oprichting van wachtposten. Minister De Block maakt alleen de deelname aan een wachtdienst verplicht, er is geen sprake van een wachtpost: “Elke huisarts heeft de plicht om deel te nemen aan de medische permanentie in de zone waar hij zijn beroep uitoefent. Om aan deze plicht te voldoen dient de huisarts deel te nemen aan de medische permanentie die georganiseerd wordt door een door de Minister erkend samenwerkingsverband van huisartsen dat afspraken maakt omtrent de permanentie in de betrokken zone.”

Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht