BVAS: Maximale aanrijtijd van 30 minuten brengt ziekenhuisnetwerken in de problemen

08.06.2022

De ziekenhuisnetwerken moeten zich in de toekomst zo organiseren dat patiënten maximaal 30 minuten moeten rijden voor zogenaamde locoregionale zorg. Dat staat in een ontwerp-KB van minister Vandenbroucke. In een brief aan premier De Croo waarschuwt BVAS dat deze maximale aanrijtijd voor een aantal ziekenhuisnetwerken niet haalbaar is.

 
BVAS is bezorgd over het ontwerp-KB van minister Frank Vandenbroucke dat vastlegt welke zorgopdrachten van de ziekenhuisnetwerken respectievelijk locoregionaal en supraregionaal zijn. Artikel 3 van dit ontwerp-KB bepaalt dat de aanrijtijd voor locoregionale zorgopdrachten op een gemiddelde weekdag en bij normaal verkeer maximaal 30 minuten mag bedragen.
De ziekenhuisnetwerken moeten deze maximale rijtijd tussen de woonplaats van de patiënt en het ziekenhuis garanderen voor 90% van de inwoners van het gebied dat door het netwerk wordt bestreken, staat er in het ontwerp-KB. Ze beschikken over een termijn van 36 maanden om aan deze voorwaarde te voldoen.
Indien de ministerraad dit ontwerp-KB zou goedkeuren, wordt de in artikel 3 vastgelegde maximale aanrijtijd afdwingbaar, en dat niet alleen voor spoedgevallen maar ook voor zorgopdrachten waar de patiënt frequent een beroep op moet doen, zoals radiotherapie, en voor aandoeningen die een langere verblijfsduur vergen met nood aan bezoek van familie of kennissen, zoals op de dienst geriatrie.
Ook de zorg gerelateerd aan de diensten materniteit, kindergeneeskunde en de centra voor behandeling van chronische nierinsufficiëntie, om maar enkele voorbeelden te noemen, worden tot de locoregionale zorgopdrachten gerekend.
BVAS waarschuwt eerste minister De Croo dat de toepassing van artikel 3 een aantal ziekenhuisnetwerken voor onoplosbare organisatorische problemen zal stellen en vraagt daarom dat dit artikel uit het ontwerp-KB wordt geschrapt.Dr. Luc HerryVoorzitter BVAS
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht