BVAS naar Grondwettelijk Hof tegen vaccinatie door apothekers

17.05.2022

Het bestuursorgaan van BVAS heeft beslist om een gerechtelijke procedure te starten tegen de wet van minister Vandenbroucke die apothekers toelaat om in hun apotheek te vaccineren tegen Covid-19, omdat deze wet een aantal grondwettelijke rechten schendt.

De wet van 28 februari 20221 die apothekers machtigt om het coronavaccin voor te schrijven en toe te dienen, schendt onder meer artikel 23 van de Grondwet, dat iedereen het recht op bescherming van de gezondheid garandeert. Dit recht kan in gevaar komen als de vaccinatie uitgevoerd wordt door een zorgverstrekker, in casu de apotheker, die niet gekwalificeerd is om medische problemen ten gevolge van de vaccinatie op te sporen omdat hij of zij daarvoor onvoldoende opgeleid is. 

Alleen een arts is bevoegd om in te staan voor de continuïteit van zorgen bij een vaccinatie. Vaccinatie kan een anafylactische shock uitlokken. Daarnaast bestaat het risico op neurologische en immuniteitscomplicaties, koorts en asthenie. Vaccinatie is een medische akte waarvoor alleen artsen en verpleegkundigen voldoende opgeleid zijn.

Het grondwettelijk recht op bescherming van de gezondheid komt ook in het gedrang als de vaccinatie wordt uitgevoerd door een zorgverstrekker die niet over de noodzakelijke infrastructuur beschikt om, onmiddellijk na de vaccinatie, nevenwerkingen of complicaties te behandelen. Mogelijk komt hier ook artikel 22 van de Grondwet – het recht op bescherming van de privacy – op de helling te staan als de apotheker, door de aanwezigheid van andere cliënten, het medisch geheim niet kan waarborgen.

BVAS vecht de wet van minister Vandenbroucke ook aan omdat de apotheker het vaccin niet alleen mag voorschrijven, maar het ook mag toedienen. De apotheker wordt een ‘zelfvoorschrijver’ die er financiële belangen bij heeft om een product voor te schrijven. Het mogelijke belangenconflict dat hierdoor ontstaat, valt moeilijk te rijmen met het grondwettelijke artikel 23.

Daarnaast onderzoekt BVAS of de wet ook in strijd is met artikel 10 van de Grondwet dat stipuleert dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet. In tegenstelling tot apothekers, moeten de artsen de vaccins bestellen bij een apotheek of een vaccinatiecentrum, wat maakt dat er bij de voorbereidende stappen voor de vaccinatie sprake is van discriminatie tussen de beroepsgroepen van de apothekers en van de artsen, ten nadele van die laatsten.

Dr. Luc Herry
Voorzitter BVAS

1: Wet houdende de vaccinatie en de toediening, door apothekers die hun beroep uitoefenen in voor het publiek opengestelde apotheken, van vaccins vergund voor de profylaxe van COVID-19
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht