BVAS stemt tegen budgetvoorstel voor 2023

04.10.2022

In het Verzekeringscomité heeft de BVAS-delegatie vandaag (03.10.2022) tegen het begrotingsvoorstel voor 2023 gestemd. De begroting heeft te weinig te bieden voor de artsen en komt helemaal niet tegemoet aan de noden op het terrein. BVAS stelt vast dat minister Vandenbroucke steeds eigengereider optreedt.

Het RIZIV liet laattijdig weten dat de vergadering van het Verzekeringscomité fysiek werd gehouden en niet digitaal zoals voorzien. Het is illustratief voor het gebrek aan respect voor de artsen. Dat gebrek aan respect blijkt ook uit het begrotingsvoorstel zelf. Van de budgettaire massa van 175 miljoen euro voor de zorgverleners komt vrijwel niets bij de artsen terecht, behalve de 5 miljoen voor de ASO’s en HAIO’s die we toejuichen.

Rekening houdend met het ‘gewicht’ van de 39.000 artsen in de groep van 121.000 zorgverleners zouden de artsen recht hebben op een derde van de budgettaire massa, omgerekend 61 miljoen euro. Dat dit geld niet naar hen doorstroomt, zet een rem op de voor patiënten noodzakelijke innovatie.

Minister Vandenbroucke doet een extra inspanning van 100 miljoen euro, waardoor de artsen 32 miljoen euro te verdelen hebben. Dat is één hete druppel in een koude douche. De minister wil dat geld bovendien selectief toekennen aan geconventioneerde artsen, wat voor BVAS onaanvaardbaar is. De partij van minister Vandenbroucke mag dan wel verkondigen dat Vooruit er voor iedereen is, dat gaat zeker niet op voor de artsen.
 
Vandenbroucke koppelt de extra inspanning van 100 miljoen aan besparingen voor doelmatige zorg van 20 miljoen euro in 2023 en 80 miljoen euro in 2024. Besparingen die niet in het akkoord artsen-ziekenfondsen waren voorzien en waarvoor voornamelijk naar de artsen gekeken zal worden.

BVAS stelt vast dat het kabinet van minister Vandenbroucke nog maar eens eigengereid haar visie oplegt en daarbij potdoof blijft voor de noden van de artsen. Conclusie: met Vooruit gaan de artsen én de patiënten erop achteruit. Door het begrotingsvoorstel af te wijzen, geeft BVAS een duidelijk signaal dat het zo niet verder kan.

Dr. Johan Blanckaert
Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht