BVAS steunt de aso's in hun strijd voor een beter sociaal statuut

23.04.2021

Het voorstel van centraal opleidingscontract voor de artsen-specialisten in opleiding (ASO’s) dat de ziekenhuisfederaties deze week verdedigden, kan op bitter weinig begrip rekenen van de twee verenigingen van kandidaat-specialisten, VASO en CIMACS. BVAS steunt de jonge collega’s. Het voorstel van de ziekenhuisfederaties is onaanvaardbaar en zelfs op het randje van de provocatie.

De ziekenhuisfederaties stelden hun voorstel van standaardovereenkomst voor alle ASO’s op dinsdag 20 april voor in de nationale paritaire commissie artsen-ziekenhuizen. De vertegenwoordigers van VASO en CIMACS, respectievelijk de Vlaamse en Franstalige vereniging van kandidaat-specialisten, die als waarnemers de vergadering bijwoonden, reageerden na afloop teleurgesteld. Ze wijzen het ontwerp van collectieve overeenkomst (CO) af als basis voor de onderhandelingen over een nieuw sociaal statuut.

Het ontwerp van overeenkomst is een stap achteruit voor de ASO’s. Bij ziekte zouden ze vanaf de eerste dag aangewezen zijn op een uitkering van het ziekenfonds. Het aantal vakantiedagen ligt lager dan waar ze nu recht op hebben. Het voorstel van de ziekenhuisfederaties maakt ook geen onderscheid tussen oproepbare, slapende of andere wachtdiensten. Overuren worden aan 110% geremunereerd voor wie meer dan 60 uur per week presteert. Enzovoort.

Het ontwerp van overeenkomst voorziet geen duidelijke scheiding van de werkgevers- en opleidingsrol waar de ASO’s al geruime tijd op aandringen. VASO en CIMACS hebben redenen te over om dit provocatieve voorstel af te wijzen. Ze kunnen voor 100% op de steun van BVAS rekenen.

Dr. Philippe Devos
Voorzitter BVAS

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht