Bvas steunt de petitie huisartsen Aalst

10.05.2024

Drie weken geleden lanceerde een groep huisartsen uit de regio Aalst een internetpetitie die waarschuwt voor de nakende ineenstorting van ons zorgsysteem als er niets verandert, en die oproept tot een dringend debat met politici. Hoewel Bvas het niet eens is met alles wat die artsen zeggen, wenst ze het initiatief te steunen, omdat het de verdienste heeft te wijzen op wat er misloopt en zo de politici wenst te sensibiliseren.

Net als deze artsen maken ook wij ons grote zorgen over de manier waarop ons gezondheidszorgsysteem werkt. We vrezen een implosie van het hele gezondheidszorgsysteem, met desastreuze gevolgen voor de gehele bevolking.

De ondertekenaars van de petitie wijzen op een afnemende tevredenheid van de huisartsenzorg. Het is duidelijk dat veel huisartsen overbevraagd zijn en niet meer aan de verwachtingen van de bevolking kunnen voldoen zoals ze zouden willen, en soms zelfs gedwongen worden om nieuwe patiënten te weigeren.

Naast de teleurstelling van de patiënten beginnen artsen zichzelf af te vragen hoe ze hun beroep kunnen blijven uitoefenen, hoe ze aan de verwachtingen van hun patiënten kunnen voldoen... met als gevolg dat een groeiend aantal artsen met een burn-out kampt of het beroep vroegtijdig verlaat.

Voor Bvas is een andere reden voor de beroepsvlucht, het Belgische belastingsysteem, dat artsen en andere gezondheidswerkers ontmoedigt om in België te blijven werken.

Bvas is echter genuanceerder dan de collega’s wanneer ze geen extra financiering vragen. Er is een grote nood aan ondersteunende maatregelen en die moeten gefinancierd worden. Gezien de ingezette switch naar ambulante zorg is meer financiën naar ambulante zorgstructuren in plaats van naar het ziekenhuis nodig. Met een vergrijzende en comorbide bevolking is het onvermijdelijk dat de zorgbehoeften zullen toenemen en dat ambulante budgetten naar boven moeten worden bijgesteld.

Onze gezondheidszorg is aan het veranderen. Steeds meer artsen verlaten het ziekenhuis en gaan buiten het ziekenhuis werken, wat niet alleen kosten met zich meebrengt op het gebied van infrastructuur, maar ook op het gebied van administratief en logistiek personeel, enzovoort.

Bvas wil dat de groeinorm wordt gedefinieerd in functie van de werkelijke zorgbehoeften van de bevolking. We zijn ervan overtuigd dat de huidige groeinorm veel lager is dan wat nodig is om gelijke tred te houden met de veranderende zorgbehoeften.

Het is van essentieel belang dat deze veranderingen in de leeftijdspiramide en in de organisatie van de zorg worden meegenomen in de toekomstige regeringsakkoorden.

Om politici aan deze grote uitdagingen te herinneren, steunen we daarom deze petitie en roepen we onze collega's op om deze te steunen en te delen: Petitie artsen. Een ineenstorting van onze gezondheidszorg is nabij. Een groot debat is noodzakelijk.

 

Hoogachtend,

Dr. Luc Herry, vicevoorzitter van Bvas
Dr. Jos Vanhoof, bestuurder van Bvas
Dr. Johan Blanckaert, voorzitter van Bvas

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht