BVAS verwelkomt het uitstel van het vaccinatierecht door de apotheker

28.09.2023

Gisteren zou het federale parlement stemmen over een wet die apothekers toelaat het griepvaccin toe te dienen. Minister Vandenbroucke kondigde sinds weken aan dat apothekers op 1 oktober kunnen starten met de vaccinatie. Dat zal uiteindelijk niet het geval zijn, aangezien de wet niet werd goedgekeurd. BVAS stelt met genoegen vast dat ook anderen het vaccinatierecht door apothekers niet als een goede zaak zien.

Gisteren is de stemming van de wet die apothekers toestaat het griepvaccin toe te dienen vanaf 1 oktober niet zonder slag of stoot verlopen. Uiteindelijk werd de wet niet goedgekeurd. De oppositie kantte zich fel tegen het voorstel en wees erop dat dit de zorgkwaliteit in het gedrang brengt.

Eén van de taken van de huisarts

BVAS strijdt al weken tegen het wetsvoorstel omwille van de zorgkwaliteit en maakte daarbij meerdere malen duidelijk dat griepvaccinatie een taak is voor huisartsen, niet voor apothekers.

Huisartsen zijn immers het best geplaatst om te bepalen of hun patiënten al dan niet tot een risicogroep behoren en gevaccineerd moeten worden. Voor ons is het duidelijk dat griepvaccinatie zich moet richten op degenen die het nodig hebben en dit om zowel gezondheidsredenen als budgettaire redenen.

Bovendien kennen huisartsen hun patiënten het best en hebben ze de mogelijkheid om hen te onderzoeken om te zien of er contra-indicaties zijn voor vaccinatie en misschien ook om een onderliggende pathologie te diagnosticeren bij deze oudere patiënten.

Voor nog meer efficiëntie pleit BVAS er bovendien voor dat huisartsen vaccins kunnen bestellen en laten bezorgen, in plaats van via de apotheek.

Een wet die indruist tegen de Kwaliteitswet

BVAS meent dat het toestaan aan apothekers om iedereen die hun apotheek binnenkomt te vaccineren tegen griep, zou leiden tot een vermindering van de zorgkwaliteit en in strijd zou zijn met de kwaliteitswet.

Enerzijds is het in een land zoals België niet aanvaardbaar om de zorgkwaliteit te hypothekeren door een slechte beslissing. Anderzijds, als we een wet aannemen die tegen de kwaliteit van de zorg ingaat, kan dat een precedent scheppen. Kan men zorgverleners – gezien dit precedent dan nog steeds verplichten om actie te ondernemen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren?

Geen ideale timing

Tot slot, hoewel de Hoge Gezondheidsraad gelijktijdige vaccinatie tegen Covid-19 en griep toestaat, raadt zij het niet aan. Er zijn geen studies die aantonen dat deze dubbele gelijktijdige vaccinatie enig voordeel biedt. BVAS is van mening dat op dit moment de Covid-19 vaccinatie het meest dringend is. Voor griepvaccinatie is het verstandiger om nog een paar weken te wachten, zodat de vaccinatie op het juiste moment kan plaatsvinden om het meest efficiënt te zijn.

Dr. Jos Vanhoof, bestuurder van BVAS
Dr. Luc Herry, ondervoorzitter van BVAS
Dr. Johan Blanckaert, voorzitter van BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht